دستورالعمل و تعرفه دندانپزشکی SOS

مرکز / مطب متعهد است در کلیه ی موارد کنترل های لازم را در خصوص دریافت مع رفی نامه از سوی شرکت کمک رسان ایران )کتباً یا از طریق فاکس یا آنلاین( و تطبیق مشخصات بیمار با مفاد مندرج در معرفی نامه و هم چنین کارت شناسایی معتبر به عمل آورد.

ارسال مدارک دندانپزشکی SOS

مرکز موظف است صورت حساب های بیماران معرفی شده از سوی شرکت را همراه مدارک مربوطه به شرح ذیل و مهلت مقرر هر 3 ماه در قالب مفاد قرارداد به شرکت ارسال نماید.

نکات مهم خدمات دندانپزشکی SOS

در خدماتی مانند درمان ریشه ، روکش حتی یک واحد و نیز ارتودنسی ، ایمپلنت ، بریج ، ارائه عکس قبل و بعد از درمان الزامی است.

به جهت دریافت معرفی نامه به صورت آنلاین ، در صورت مغایرت درخواست مرکز / مطب در سیستم با دستور پزشک و معرفی نامه ، پس از ارسال مدارک ، این شرکت کسورات لازمه را اعمال کرده و مرکز / مطب مسئول این امر می باشد

نکات قابل توجه دندانپزشکی SOS

پرکردگی بالای سه دندان گرافی قبل و بعد می خواهد. پرکردگی دندان قدامی در هر شرایطی گرافی قبل و بعد می خواهد

ارائه فتوگرافی بعد از دست دندان، پروتز متحرک پارسیل، نایت گارد الزامیست.جهت پرداخت هزینه درمان ریشه مجدد و موارد کانال اضافه ارائه رادیوگرافی حین درمان الزامیست؛ تعرفه تخصصی فقط شامل متخصصین رشته های مربوطه می باشد و در صورتی که توسط متخصصین سایر رشته ها انجام شود تعرفه عمومی محاسبه خواهد شد،

راهنمای استفاده از خدمات دندانپزشکی

اعضاء می توانند ابتدا با مراجعه به مراکز طرف قرار داد طرح گروهی دندانپزشکی و ارائه کارت شناسائی عکس دار و اعلام شماره تماس و نام شرکت و بیمه خدمات دهنده خود، تقاضای ار سال معرفینامه بنمایند. سپس کلینیک موظف است طرح درمان دستور پز شک را به همراه اطلاعات خواسته شده به شماره تلفن88648412  فکس نمایند. در صورت تمایل عضو به ار سال معرفینامه به محل کار یا منزل ، عضو موظف است برگه طرح درمان را از کلینیک دریافت نموده و خود مستقیماً به کمک رسان فکس و معرفینامه نیز مستقیماً به خود عضو فکس شود .

در صورتیکه عضو از مراکز غیر طرف قرارداد دندانپزشکی استفاده نماید

مدارک لازم جهت دریافت هزینه از شرکت کمک رسان ایران ، ارائه اصل نسخه دندانپزشک که شامل ذکر شماره دندان ، نوع و سطح پر کردگی ، مبلغ پرداختی به همراه تاریخ و مهر و امضاء دندانپزشک

توصیه های مهم به منظور دریافت خدمات بهتر در خصوص دندانپزشکی

به توصیه کمک رسان در استفاده از مراکز طرف قرارداد با تعرفه های کمک رسان عمل نمائید . فهرست مراکز طرف قرارداد را در وب سایت شرکت کمک رسان ایران مشاهده نمائید،

در مواقع اورژانس، مرکز موظف به پذیرش و اخذ کارت شناسایی از بیمه شده جهت انجام خدمات اورژانس می باشد و کلینیک ملزم است در اولین روز کاری نسبت به تهیه معرفی نامه از شرکت اقدام نماید.

ارسال رادیوگرافی قبل و بعداز درمان و رو کش الزامی می باشد، در غیر اینصورت معادل هزینه پالپوتومی پرداخت میگردد.

جهت پرداخت هزینه درمان ریشه مجدد و موارد کانال اضافه ارائه رادیوگرافی حین درمان الزامیست.

رادیوگرافی قبل و بعد از درمان

ارائه رادیوگرافی قبل و بعد از درمان عصب کشی روکش بریج ایمپلنت ارتودنسی پرکردگی بالای سه واحد ترمیم دندانهای قدامی حتی یک دندان فتوگرافی بعد از دست دندا ن و پروتز متحرک پارسیل و نایت گارد

کلیه پرداخت ها بابت هزینه های دندانپزشکی بر اساس تعرفه کمک رسان و تا سقف تعیین شده در قرارداد با کسر فرانشیز برای هر نفر در طول یک سال عضویت محاسبه می گردد .

انجام کلیه امور دندانپزشکی مربوط به کلینیکهای طرف قرارداد با معرفی نامه شرکت کمک رسان ایران صورت می پذیرد.

تعرفه های دندانپزشکی SOS

تعرفه تخصصی فقط شامل متخصصین رشته های مربوطه می باشد و در صورتی که توسط متخصصین سایر رشته ها انجام شود تعرفه عمومی محاسبه خواهد شد.

جهت دریافت معرفی نامه و دریافت صورتحساب ذکر شماره تماس ثابت و همراه بیمار الزامیست.

مراکز طرف قرارداد دندانپزشکی

برای دریافت آدرس و شماره تلفن مراکز طرف قرارداد دندانپزشکی کمک رسان ایران کلیک کنید

دستور پزشک دندانپزشکی

اصل یا تصویر معرفی نامه ممهور به مهر شرکت اصل یا تصویر دستور دندانپزشک الزامیست

اصل یا تصویر معرفی نامه ممهور به مهر شرکت اصل یا تصویر دستور دندانپزشک مبنی بر نوع خدمات ممهور به مهر و امضاء پزشک عمومی تخصصی ت ارائه اصل صورتحساب که شامل جمع کل و سهم سازمان و مبلغ پرداختی بیمه شده می باشد ممهور به مهر پزشک ، همراه با لیست اسامی در سربرگ مرکز / مطب مربوطه الزامیست. در هر شرایط ارسال پانورکس اولیه الزامیست. در مواردی که خدمات انجام شده توسط مرکز بیش از 5 مورد باشد ، ارائه پانورکس قبل و بعد از درمان الزامیست

تعرفه تخصصی دندانپزشکی

تعرفه تخصصی فقط شامل متخصصین رشته های مربوطه می باشد و در صورتی که توسط متخصصین سایر رشته ها انجام شود تعرفه عمومی محاسبه خواهد شد،

در خدماتی مانند درمان ریشه، روکش حتی یک واحد و نیز ارتودنسی، ایمپلنت، بریج، ارائه عکس قبل و بعد از درمان الزامی است. پرکردگی بالای سه دندان گرافی قبل و بعد می خواهد. پرکردگی دندان قدامی در هر شرایطی گرافی قبل و بعد می خواهد. بیلدآپ دندان بدون گرافی قبل و بعد قابل پرداخت نمی باشد.ارائه فتوگرافی بعد از دست دندان ، پروتز متحرک پارسیل، نایت گارد الزامیست. جهت پرداخت هزینه درمان ریشه مجدد و موارد کانال اضافه ارائه رادیوگرافی حین درمان الزامیست.

تعرفه دندانپزشکی SoS برای سال 1401 تخصصی و فوق تخصصی

تعرفه دندانپزشکی SoS سال 1402
تعرفه دندانپزشکی SoS سال 1402
تعرفه دندانپزشکی SoS سال 1402
تعرفه دندانپزشکی SoS سال 1402
تعرفه دندانپزشکی SoS سال 1402
تعرفه دندانپزشکی SoS سال 1402
تعرفه دندانپزشکی SoS سال 1402
تعرفه دندانپزشکی SoS سال 1402
تعرفه دندانپزشکی SoS سال 1402

تعرفه درمان ریشه

جدول روبرو تعرفه دندانپزشکی در خصوص درمان ریشه بصورت تخصصی و عمومی میباشد که در سال 99 به مراکز طرف قرارداد کمک رسان ایران بیمه SoS ابلاغ شده است. به مبالغ توجه کنید

تعرفه دندانپزشکی SOS

بخش جراحی لثه

تعرفه دندانپزشکی SOS

تعرفه دندانپزشکی SOS

بخش جراحی فک و صورت

تعرفه دندانپزشکی SOS

ترمیم های کامپوزیت دندان

تعرفه دندانپزشکی SOS
تعرفه دندانپزشکی SOS

تعرفه دندانپزشکی SOS

ترمیم های آمالگام دندان

تعرفه دندانپزشکی SOS

بخش پروتز دندان

تعرفه دندانپزشکی SOS

بخش تعرفه دندان پزشکی اطفال

تعرفه دندانپزشکی SOS

بخش رادیوگرافی و رادیولوژی دندان

تعرفه دندانپزشکی SOS

Views: 6328

سوالات در رابطه باعضویت رابپرسید
پشتیبانی واتسآپ