خدمات درمان و امداد پزشکی

خدمات درمان و امداد پزشکی خدمات پزشکی (طرح خانواده) دسترسی شبانه روزی به خدمات تامین هزینه درمان در بیمارستان تا سقف 1,200,000,000 ریال تامین هزینه زایمان و سزارین تا سقف 75,000,000 ریال تامین هزینه های پاراکلینیکی تا سقف 35,000,000 ریال * تامین هزینه اورژانس بیمارستانی تا سقف 8,000,000 ریال تامین هزینه شیمی درمانی تا سقف 350,000,000 ریال تامین هزینه لیزردرمانی و فیزیوتراپی تا سقف 12,000,000 ریال تامین هزینه … ادامه خواندن خدمات درمان و امداد پزشکی