خدمات کمک رسانی حقوقی SoS

خدمات کمک رسانی حقوقی SoS

امروزه به علت نقش فزاینده قوانین در تنظیم رفتارهای اجتماعی و تخصصی شدن حوزه احقاق حق و جلوگیری از تحمل ضرر و زیان، استفاده از مشاور حقوقی در بسیاری از امور زندگی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

در مسائلی مانند استخدام، خرید، عقد یک قرارداد، امور متنوع خانوادگی، ازدواج، طلاق، ارث، چک و سایر اسناد تجاری، تصادفات، امور مشاور حقوقی تمام وقت می تواند در مناسبات تعهدآور اعضاء و در رفتارهای اجتماعی ایشان امنیت خاطر و آرامش نسبی را سبب شود.

شرکت کمک رسان ایران به منظور تامین این نیاز و با استفاده از اختیار تفویضی اعضاء جهت انتخاب وکیل، “کمک رسانی حقوقی” را به وسیله موسسه حقوقی کمک رسان دادبانان که متشکل از گروهی از وکلای با سابقه دادگستری و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها است را با مزایای زیر در دسترس اعضاء قرار می دهد

راهنمایی حقوقی شبانه روزی

اعضای کمک رسان می توانند در کلیه ساعات شبانه روز از طریق تلفن به خدمات راهنمایی و مشاوره حقوقی موسسه کمک رسان دادبانان دسترسی پیدا کنند.

معرفی وکیل

اعضای کمک رسان در صورت نیاز به معرفی وکیل در ایران و سراسر جهان می توانند اطلاعات لازم را از طریق شبکه بین المللی موسسه کمک رسان دادبانان دریافت کنند.

راهنمایی و مشاوره حقوقی

اعضای کمک رسان می توانند از طریق مراجعه حضوری، با تعیین وقت قبلی، با موسسه حقوقی منتخب کمک رسان تماس گرفته و با توجه به اختیار جداگانه ای که جهت انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی به کمک رسان داده اند از مشاوره و راهنمایی حقوقی وکلای فوق بدون پرداخت وجه برخوردار گردند و خطرات فعالیت های اجتماعی خود را به حداقل کاهش دهند.

خدمات کمک رسانی حقوقی SoS

همیاری حقوقی

اعضای کمک رسان در صورت نیاز به همیاری، همراهی و استفاده از مشاوره حقوقی همراه در جلسات مذاکره و عقد قرارداد یا حل اختلافات حقوقی با عقد قرارداد جداگانه با موسسه حقوقی منتخب، از خدمات آنها برخوردار گردند. وکلای عضو موسسه حقوقی برای ارائه خدمات مورد نظر، عضویت متقاضی را در دریافت حق الزحمه منظور خواهد نمود. هزینه استفاده از این خدمات در تعهد عضو می باشد.

قبول وکالت

اعضای کمک رسان در صورت تنظیم وکالتنامه می توانند از خدمات وکلای منتخب کمک رسان در دعاوی برخوردار گردند. وکلای مزبور به هنگام عقد قرارداد حق الوکاله، عضویت موکل در کمک رسان را از موجبات مساعدت قرار خواهند داد. هزینه استفاده از این خدمات در تعهد عضو می باشد.

Views: 25