کمک رسانی – درباره نمایندگی SoS

درباره نمایندگی SoS ، کمک رسانی یا Assistance برای اولین بار در دهه 1960 در اشاره به صنعتی نوپا بکار گرفته شد.

نمایندگی رسمی کمک رسان و ارائه خدمات بیمه تکمیلی خانواده کمک رسان SoS
ارائه خدمات بیمه تکمیلی خانواده کمک رسان SoS در نمایندگی 1024 تهران جردن

بنیان گذار این صنعت که بعدها به یکی از بزرگترین شرکتهای بین المللی کمک رسانی (Europ Assistance) تبدیل شدند.

این فعالیت را در یک چهارچوب ساده برای خدمات به بیمه شدگان فرانسوی در طول سفر آنها به اسپانیا آغاز کردند.

لوگو و برند نمایندگی کمک رسان ایران کد ۱۰۴۶
نماینده رسمی کد ۱۰۴۶ بهرام نباتی

این بیمه شدگان علیرغم داشتن پوشش بیمه ای قادر به استفاده از مزایای آن در خارج از محل زندگی خود نبودند و بیمه نامه آنها در اسپانیا عملا ارزشی نداشت.


کمک رسانی ابتدایی، خدمات مورد نیاز را در دسترس بیمه شدگان قرار میداد و هزینه آنرا از شرکت بیمه دریافت میکرد.

از آن زمان تا به امروز کمک رسانی راه زیادی پیموده و به صنعتی بزرگ، بین المللی و گسترده و غیرقابل چشم پوشی در صنعت بیمه تبدیل شده است.

لوگو و برند نمایندگی کمک رسان ایران کد ۱۰۴۶ تهران درباره نمایندگی SoS
نمایندگی کد 1024 شرکت کمک رسان ایران

کمک رسانی و “بیمه”

شرکت های بیمه موسساتی “مالی” هستند و فعالیت اصلی آنها جبران خسارات مالی است.

بنا به تعریف نیز بیمه عقدی است که یک طرف (بیمه گر) با دریافت مبلغی تحت عنوان حق بیمه از طرف دیگر (بیمه گزار) متعهد می شود، تا خسارات وارده به بیمه شده را جبران نموده و یا وجه معینی را پرداخت نماید.


این اصل، عنصر اصلی رابطه میان بیمه گر و بیمه شده بوده و بر کلیه قراردادهای بیمه ای در رشته های گوناگون حاکم است.

این رابطه، یک رابطه مالی مبتنی بر جبران خسارت و یا پرداخت غرامت است.

معیار سنجش “خسارت” نیز مالی و با ارزش مادی موضوع بیمه سروکار دارد.

با این تعبیر شرکت بیمه، یک شرکت “خدماتی” نیست و اگر هم در مواردی پا به این عرصه می گذارد، جزئی و مختصر است.

از زمان پیدایش صنعت بیمه تا به امروز، جهان دستخوش تغییرات فراوانی شده است.

مردم تغییر کرده و انتظارات و نیازهایشان افزایش یافته است. پیدایش رشته های جدید خدماتی در چند دهه گذشته پاسخگوی همین تغییر در انتظارات و نیازهای مردم است.


یک نگاه مختصر به “بانک” که از لحاظ ماهیت مانند “بیمه” موسسه ای مالی است، این تغییرات و نوآوری ها را در تامین نیازهای خدماتی سپرده گزاران به وضوح نشان می دهد.

درباره نمایندگی SoS کد ۱۰۴۶ تهران
درباره نمایندگی SoS

پیدایش چک، کارتهای اعتباری، باجه های عابر بانک همه و همه در جهت دسترسی آسان، راحت و سریع سپرده گزاران به پول، و “خدمات” بوجود آمده اند.

این تحول در صنعت بیمه از طریق بوجود آمدن شرکت های “کمک رسانی”، که موسساتی مستقل از شرکتهای بیمه، اما ارائه کننده خدمات به بیمه گزاران آنها هستند صورت پذیرفته است.

نقش موسسات “کمک رسانی” در شرکتهای “بیمه” خدماتی نمودن پوشش های بیمه ای مختلف بویژه در رشته های اشخاص و اتومبیل است. این رشته از فعالیت، در سال 1371 در ایران با تاسیس “شرکت کمک رسان ایران” بوجود آمد.


شرکت کمک رسان ایران

شرکت کمک رسان ایران شرکتی خدماتی و ثبت شده به شماره 91891 مورخ 71/5/21 است.

این شرکت با توجه به علاقه ایرانیان به خدمات کمک رسانی، با طراحی و عرضه پوشش های خاص جامعه ایرانی و اخذ موافقت بیمه مرکزی ایران در ارتباط با برخی از شرکت های بیمه ایرانی اقدام به ارائه خدمات گوناگون به جامعه خود نمود و این فعالیت تا امروز ادامه دارد.

بیمه درمان تکمیلی خانواده ویژه کمک رسان ایران برای خانواده‌هایی که بیمه تکمیلی ندارند درباره نمایندگی SoS
ارائه خدمات تخصصی بیمه تکمیلی خانواده کمک رسان SoS

شرکت کمک رسان ایران شرکت “بیمه” نیست.

این شرکت موظف است بر اساس قوانین جاری کشور همه ریسک های بیمه پذیر خود را به شرکتهای بیمه ایرانی واگذار نماید.

اعضای کمک رسان ایران در این موارد تحت پوشش بیمه گر کمک رسان قرار دارند. اعضای کمک رسان در زمان عقد قرارداد عضویت به کمک رسان برای اخذ این پوشش نیابت می دهند.

از این طریق اعضای کمک رسان هم به پوشش بیمه ای مورد نیاز خود دسترسی می یابند و هم از خدمات گسترده کمک رسانی در یک بسته خدماتی برخوردار می گردند.


Views: 439