مراکز درمانی SoS استان گیلان

مراکز درمانی SoS استان گیلان

بیمه SoS نمایندگی جردن
بیمه SoS مراکز درمانی SoS استان گیلان

مراکز درمانی بیمهSoS استان گیلان

نوع مرکزعنوان مرکزآدرستلفن
آزمایشگاهآزمایشگاه فدایی(رشت)رشت - خيابان امام خميني - روبروي خيابان بحر العلوم-پلاک 26601333223408 01333225128
آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر دریاکار-رشتگيلان - رشت - چهارراه گلسار - خيابان نواب - کوچه آبان1332113351
آزمایشگاهآزمایشگاه پاتولوژی جم رشتگيلان - رشت - گلسار - بلوار نماز - صدمتر بالاتر از کلينيک صابرين- قلب از اتمام پل روگذر1332133290
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی گلسار(رشت )گيلان - رشت - چهارراه گلسار - کوي ملک - شماره 51332110020
آزمایشگاهآزمایشگاه پاتولوژی دکتر افراهرشت -خيابان انقلاب -پلاک 179-01333252224-9
آزمایشگاهآزمايشگاه مادر(رشت)رشت - کمربندي شهيد بهشتي - مابين حميديان و فلکه يخسازي - روبروي پارک دانشجو1333514329
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی کیمیا-رشتگيلان - رشت - چهارراه گلسار - خيابان نواب - نبش کوچه سوسن - کوچه دوم- ساختمان 211332119717
آزمایشگاهآزمایشگاه سینا (رشت )رشت - چهارراه گلسار،روبروي خيابان نواب1332118586
آزمایشگاهآزمايشگاه بهتا-رشتگيلان - رشت - بلوار شهيد انصاري - بعد از خيابان ارشاد -روبروي بانک تجارت01333751274-01333751012
آزمایشگاهآزمایشگاه ملت ( گیلان)رشت - چهارراه گلسار -بلوار شهيد انصاري - بلوار شهيد احمدزاده - روبروي بوستان ملت013-33733097
آزمایشگاهآزمایشگاه دی (رشت)رشت - خيابان امام خميني - چهار راه ميکائيل - روبروي شرکت برق - کوچه استقامت 1013-32342525
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی کلینیک گیل-رشتگيلان - رشت - گلسار - خيابان 87 - جنب درمانگاه کودکان گيل1332124100
آزمایشگاهآزمایشگاه رازی (رشت)گيلان - رشت-خيابان امام خميني-نبش کوچه حسام1332324647
آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر نیکوکار - رشترشت-چهاررراه ميکاييل-جنب داروخانه هلال احمر1333331208
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی باران-رشتگيلان - رشت - بلوار نماز - نبش خيابان فرهنگ توحيدي (ورودي شهرک شهيد بهشتي )- مجتمع پزشکي باران013-33720901
آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر آشتیانیرشت-خيابان سعدي-پل بوسار-ابتداي خيابان بوسار1332123478
آزمایشگاهآزمایشگاه نیلو رشترشت -چهارراه گلسار-نبش خيابان نواب013-32116062
آزمایشگاهآزمایشگاه دانارشت - چهارراه گلسار - نرسيده به پل بوسار01333126086-91
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی مهر-رشترشت-چهارراه گلسار-نبش کوچه عسگري-ساختمان بوسار-طبقه اول013-322110719-20
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی زرین-خمامگيلان - خمام - خيابان امام خميني - کوچه آقاي دکتر چم ساز1334423930
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخيص طبی دکتر سیمین حسینی (کوچصفهان )گيلان - کوچصفهان - خيابان شهيد مطهري شرقي - روبروي بانک سپه - جنب چاپ فجر1334552524
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی دکتر پوریوسف-آستاراگيلان - استارا - تقاطع حکيم نظامي و فارابي-روبروي اورژانس013-44824240
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی دکتر احمدی (آستارا )آستارا - خيابان حکيم نظامي _ ساختمان سوسنگرد _ طبقه همکف01344816757 - 01344817550
آزمایشگاهآزمایشگاه مهر (آستانه اشرفیه)گيلان-استانه اشرفيه-خيابان شهيد بهشتي -روبروي بانک سينا کوچه پاکدامن1342140328
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی دکتر صادقیآستانه اشرفيه،خيابان امام خميني،جنب حرم،جنب بانک صادرات مرکزي1342122950
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر وکیلیان-کیاشهرگيلان - بندر کياشهر - روبروي شيلات1342825505
آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر مهین خوجینیانگيلان - بندر انزلي - خيابان مطهري - جنب ساختمان پزشکان آريا1344540936
آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر عسکری بندرانزلیبندر انزلي- خيابان شهيد مطهري-کوچه فاطمي-ساختمان تخت جمشيد013-44548002
آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر ایرج رنجی جفرودیبندرانزلي،خيابان مطهري،نبش کوچه بانک رفاه سابق1344544966
آزمایشگاهآزمايشگاه پاتولوژی دکتر عباس ابریشمی (بندرانزلی)گيلان - بندرانزلي - خيابان مطهري - روبروي بانک مسکن013-44545977
آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر امیدواری بندرانزلیبندر انزلي - خيابان شهيد مطهري - روبروي اداره برق1344542082
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی بوعلیرودبار،خليل آباد،کوچه شهيد علي پور،آزمايشگاه بوعلي1331626411
آزمایشگاهآزمايشگاه دکتر وفقی -رستم آبادرستم آباد - سه راه بازار - مجتمع تجاري خورشيد - واحد 27 و 28-آزمايشگاه دکتر وفقي013-34675428
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر خوشدوزمنجيل،خيابان امام خميني،روبروي بانک رفاه1334643111
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی دکتر مومنیرودسر،خيابان انقلاب،روبروي بيمارستان شهدا01341626992 01341627285
آزمایشگاهآزمایشگاه پاتولوژی و تشخیص طبی دکتر روشن-رودسرگيلان - رودسر - خيابان انقلاب - روبروي بانک رفاه مرکزي - پشت لوازم خانگي محمدي1341628883
آزمایشگاهپارس (صومعه سرا) آزمایشگاهگيلان - صومعه سرا-خيابان برشنورد-کوچه حسين پناه - کوچه اول -پلاک 2981344329390
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی بهار-صومعه سراگيلان - صومعه سرا-خيابان برشنورد-کوچه ستايش-مجتمع پزشکي بهار01344329801-2
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی رازی (صومعه سرا)گيلان - صومعه سرا - خيابان برشنورد -کوچه حسيني پناه مجتمع پزشکي عاطف1344333568
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی دکتر کرباسی(صومعه سرا)گيلان - صومعه سرا - خيابان برشنود - روبروي بانک ايران زمين - جنب داروخانه دکتر فرد صميمي - پلاک 471344331112
آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر زهرابی (ماسال)گيلان - ماسال - خيابان انقلاب - جنب بانک ملت1344664229
آزمایشگاهآزمایشگاه پاتولوژی دکتر بیکیان (ماسال)گيلان - ماسال - خيابان انقلاب - ابتداي خيابان شهيد روشن013-44664236
آزمایشگاهآزمایشگاه پاتولوژی دکتر قمری (ماسال)گيلان - ماسال - خيابان شهيد بيژن روشن - کوچه عدالت013-44665550
آزمایشگاهآزمایشگاه پاتولوژی فومنفومن-خيابان شهدا-جنب داروخانه دکتر مقيمي-انتهاي کوچه013-34738990
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی پارس (فومن)گيلان -فومن-خيابان شهدا -کوچه اطبا-ساختمان کوروش1334720555
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی قائم-شفتگيلان-شفت-خيابان ولي عصر-روبروي مدرسه شهيد بهشتي013-34782010
آزمایشگاهپارس (لاهیجان) آزمایشگاه گیلانگيلان-لاهيجان-خيابان استقلال-روبروي مخابرات سابق -ساختمان پزشکي مرکزي013-42344600
آزمایشگاهآزمایشگاه اکسیر لاهیجانگيلان- لاهيجان- خيابان 22 آبان- جنب مخابرات- مجتمع پزشکي آپادانا- طبقه همکف1342235005
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی مهر (لاهیجان)گيلان - لاهيجان - خيابان شهيد کريمي - کوچه توکلي1342240014
آزمایشگاهآزمایشگاه سینا سیاهکل ( گیلان)سياهکل -خيابان شهيد بهشتي1342322762
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی پاستور-لنگرودگيلان -لنگرود -خيابان امام خميني - کوچه طلوعي-ساختمان پزشکان آريان - طبقه همکف1342549090
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر هاشم پورگيلان،لنگرود،خيابان امام (ره)،کوچه رزاقي(روبروي نساجي مازندران)،طبقه همکف1342540453
آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی دی -لنگرودگيلان - لنگرود - خيابان امام خميني-کوچه کفش ملي3142529947
آزمایشگاهآرمایشگاه پاتولوژی دکتر هاشمی (گیلان)گيلان -تالش-خيابان خرمشهر-ساختمان پزشکان اردلان1344220459
بیمارستان خصوصیبیمارستان آریا (رشت)رشت - بلوار انزلي - نرسيده به فرودگاه013-33759790
بیمارستان خصوصیبیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پارس (گیلان)گيلان - رشت بلوار شهيد قلي پور01332116887 - 01334233
بیمارستان خصوصیشرکت نما پرداز گیلرشت-بلوار انزلي -شرکت نماپرداز گيل آريا1333720707
بیمارستان خصوصیبیمارستان قائم - ( گیلان )گيلان ،رشت، بلوار شهيد افتخاري، نرسيده به دخانيات01333565012/19/20
بیمارستان خصوصیبیمارستان گلسار (رشت)رشت - گلسار - بلوار سميه- خيابان 1421334900
بیمارستان خصوصیبیمارستان شفا -( لاهیجان)لاهيجان-خيابان کاشف شرقي-نرسيده به ميدان دکتر حشمت01342222316-18
بیمارستان خصوصیبیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان میلاد لاهیجانگيلان - لاهيجان - ابتداي بزرگراه شمالي لاهيجان به لنگرود013-42427700
بیمارستان دولتیشهید بهشتی انزلی گیلان بندرانزلی‌جاده آستارا - کليور 2 - بيمارستان شهيد بهشتي انزلي0
بیمارستان دولتیرازی (رشت)گيلان - رشت- خيابان سردار جنگل-مرکز آموزشي درماني رازي01333541001-2
بیمارستان دولتیحضرت رسول اکرم (ص) رشت گیلان رشت‌الاتر از ميدان گيل - بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص)0
بیمارستان دولتیامینی گیلان لنگرودخيابان امام خميني0
بیمارستان دولتیمرکز دکتر حشمت (گیلان)گيلان - رشت-خيابان 15 خرداد-جنب مديريت برنامه ريزي1333663070
بیمارستان دولتیپورسینا رشت گیلان رشت‌رشت-چهارراه پورسينا-روبروي ثبت احوال013-33322444
تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای گاما اسکن گیلانگيلان - رشت - گلسار - بلوار نماز - کوچه گلها1333732390
تصویربرداریتصویربرداری سپهر (رشت)رشت-گلسار - فلکه صابرين - بلوار استاد اردشيري- جنب تاکسيراني01332115530-31
تصویربرداریتصویربرداری نگاه رشت - استان گیلانرشت - بلوارشهيدانصاري - بعد از راهنمايي و رانندگي - زير پل عابر - انتهاي بن بست مسعود1333729502
تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای گاما اسکن مروارید - گیلانرشت -چهارراه گلسار -ابتداي گلسار -کوچه 76- ساختمان پزشکان باران1332111816
تصویربرداریمرکز تصویربرداری مارلیک (رشت )گيلان - رشت - تقاطع بلوار شهيد انصاري و گلباغ نماز - ساختمان مارليک1333757723
تصویربرداریکلینیک تخصصی تصویربرداری فک و صورت دکتر امین افضلی تصویربرداری گیلانگيلان - رشت - خيابان انقلاب (حاجي آباد ) - کوچه شهيد قويدل - بعداز راديولوژي مارليک -ساختمان مارليک - طبقه دوم1333322778
تصویربرداریکلینیک تصویربرداری دکترآرش معصومیرشت،خيابان سعدي(پيچ سعدي)،روبروي کلينيک جراحي پاستور،بن بست گلستان 36،ساختمان معين طبقه اول1332131393
تصویربرداریکلینیک رادیوتراپی و آنکولوژی گیلان (دکتر ساعدی )رشت،بلوار نماز،بعد از فروشگاه سناتور،نرسيده به سه راه انصاري01333763222 01333759662
تصویربرداریمرکز تخصصی رادیولوژی دهان ،فک و صورت دکتر پورداوررشت - گلسار - ميدان صابرين - ابتداي بلوار نماز - بن بست پيوند - ساختمان سپيد - طبقه دوم1332122797
تصویربرداریمرکز تصویربرداری بیمارستان پارس - گیلانرشت - بلوار سردار شهيد قلي پور1333133438
تصویربرداریمرکز جراحی محدود ناباوری مهر (مهرپویا گیل)گيلان - رشت - بلوار شهيد انصاري - خيابان ارشاد01333764250-9
تصویربرداریکلینیک تصویر برداری دکتر اسلامی نیا (آستارا)گيلان - آستارا -خيابان فارابي -روبروي هلال احمر1344814943
تصویربرداریسونوگرافی دکتر افرنچه بندرانزلیبندر انزلي - چهارراه برق - خيابان ناصر خسرو -کوچه شهيد مرتضي پور1344548210
تصویربرداریتصویربرداری دکتر بهرام نادریانیگيلان - بندر انزلي - خيابان مطهري - مقابل بانک مسکن1344543282
تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای ابریشمگيلان - لاهيجان - بلوار مطهري - کوچه بهار - پلاک 45013-42223666
تصویربرداریکلینیک تصویربرداری دکتر دلیریلاهيجان،خيابان شهدا،ساختمان ممتاز1342338910
تصویربرداریمرکز تصویربرداری فک و صورت دکتر آزاده رحمتی-لاهیجانگيلان -لاهيجان - خيابان انقلاب - ابتداي خيابان 22 آبان - ساختمان آپادانا - طبقه 7 - واحد 7201342213415-01342213431
تصویربرداریتصویربرداری فک و صورت دکتر مریم خلجی-لاهیجانلاهيجان-خيابان امير شهيد-روبروي مخابرات-ساختمان پزشکي مرکزي-طبقه سوم1342342040
جراحی محدودمرکز جراحی محدود فارابی ( گیلان )رشت ، خيابان مطهري ، بين مسجد چهاربرادران و سه راه حاجي آباد،نبش کوچه دلزنده01333334750-51
جراحی محدودکلینیک تخصصی و فوق تخصصی بعثت-رشتاستان گيلان - رشت - خيابان انقلاب جنب کوچه طواف کلينيک تخصصي و فوق تخصصي بعثت33261451
جراحی محدودمرکز جراحی محدود پاستور رشترشت - خيابان سعدي- پل بوسار - جنب ساختمان آرتين0
خیریهبیمارستان شهید حسین پور - لنگرودگيلان -لنگرود، ميدان شهيد سليماني ، بيمارستان شهيد حسين پور1342564001
داروخانهداروخانه دکتر آریافر (رشت)گيلان - رشت - خيابان نواب - ساختمان پزشکان شفا013-32113668
داروخانهداروخانه شبانه روزی فارابی -رشترشت منظريه چهارراه وليعصرروبه روي رستوران گارمون ساختمان کريم1333621327
داروخانهداروخانه دکتر سیف پور (رشت)گيلان -رشت - خيابان طالقاني(بيستون)-روبروي سه راه معلم1333251107
داروخانهداروخانه دکتر نادری (رشت)گيلان - رشت -سليمانداراب-خيابان ميرزا کوچک خان-روبروي آرامگاه ميرزا کوچک خان-کدپستي 4195918132013-33442179
داروخانهداروخانه دکتر نجف زاده - رشتگيلان - رشت - چهارراه پورسينا013-33341467
داروخانهداروخانه آتیه(رشت)گيلان-رشت-گلسار- بلوار نماز- مجتمع پزشکي آتيه013-32135001
داروخانهداروخانه دکتر زعیمیان-رشتگيلان - رشت- خيابان نواب - پلاک 591332130668
داروخانهداروخانه دکتر شهبازی(گيلان)گيلان-ميدان گاز-ابتداي بلوار لاکان013-33470062
داروخانهداروخانه شبانه روزی دکتر حسندخت (با مدیریت دکتر حسندخت)گيلان-رشت-گلباغ نماز - ورودي شهرک شهيد بهشتي - مجتمع پزشکي باران-پلاک 3013-33728265
داروخانهداروخانه دکتر ایرانخواه-رشتگيلان - رشت - پل بوسار - ساختمان دانا013-32112690
داروخانهداروخانه هلال احمر - رشتگيلان - رشت-فاز 2 معلم - بلوار کوچکي پور (بين سرگل و قلي پور)013-33500160
داروخانهداروخانه پاستور-رشتگيلان رشت خيابان سعدي جنب انجمن داروسازان ساختمان پاستور013-32112194
داروخانهداروخانه دکتر کیاییرشت،گلسار،خيابان 80013-32111036
داروخانهداروخانه دکتر دریاباری (رشت)گيلان - رشت - خيابان معلم - فاز 2 - روبروي مسجد ثامن الائمه - ساختمان نور013-33501055
داروخانهداروخانه شبانه روزی گلساررشت(دکتر براتی،دکتر پیرزاده)گيلان - رشت - چهارراه گلسار- نبش خيابان نواب - دارروخانه شبانه روزي گلسار013-32115453
داروخانهداروخانه دکتر امام وردی پور-رشتگيلان - رشت-خيابان نواب-بين خيابانهاي 91-89013-32110938
داروخانهداروخانه دکتر مجتهدی-رشتگيلان - رشت - بلوار نماز - روبروي دبيرستان شاهد پسران - نبش کوچه گلباغ1333763004
داروخانهداروخانه دکتر عرب زاده-آستاراگيلان - آستارا-خيابان گمرک - جنب آزمايشگاه دکتر پوريوسف1344810000
داروخانهداروخانه دکتر عرب زاده-آستاراگيلان - آستارا-خيابان گمرک - جنب آزمايشگاه دکتر پوريوسف1344810000
داروخانهداروخانه دی با مدیریت دکتر شادی دنیاییآستارا،ميدان پرستار،روبروي بيمارستان جديد،داروخانه دي1344836288
داروخانهداروخانه دکتر صادقی حریری (آستارا)گيلان - آستارا -خيابان حکيم نظامي1344828600
داروخانهداروخانه دکتر ذوقی (بندرانزلی)گيلان - بندرانزلي-غاريان-خيابان طالقاني-روبروي آتش نشاني - جنب کلينيک غازيان1344440474
داروخانهداروخانه سینا (بندرانزلی)گيلان - بندرانزلي-خيابان مطهري- کوچه فاطمي - پلاک 12 و 13 و 14 و 151344549897
داروخانهداروخانه دکتر فرزانه -منجیلگيلان - منجيل - خيابان امام - روبروي بانک رفاه013-34642032
داروخانهداروخانه شبانه روزی دکتر انصاری (منجیل)گيلان-منجيل خيابان امام جنب پارک شهر-داروخانه شبانه روزي دکتر انصاري1334644041
داروخانهداروخانه شبانه روزی دکتر برزین-رودسرگيلان - رودسر -خيابان انقلاب - ساختمان پزشکان حکمت1342629008
داروخانهداروخانه دکتر صفا (کلاچای)گيلان - کلاچاي -خيابان امام خميني -داروخانه شبانه روزي صفا1342684185
داروخانهداروخانه دکتر مظهری روشن-املشاملش - ميدان شهرداري - روبروي تلويزيون بزرگ شهري013-42725502
داروخانهداروخانه دکتر فرد صمیمی (صومعه سرا)گيلان - صومعه سرا -خيابان برشنورد -جنب ساختمان محجوب1344327272
داروخانهداروخانه شبانه روزی ماسال-ماسالگيلان - ماسال - ميدان شهدا - ابتدا خيابان پرستار1343665167
داروخانهداروخانه شبانه روزی فومن (گیلان)گيلان-فومن-خيابان شهدا-کوچه اطبا - ساختمان درنا -طبقه همکف013-34733590
داروخانهداروخانه شبانه روزی دکتر لطیفی(لاهیجان)گيلان -لاهيجان-خيابان کشاورزي -نرسيده به ميدان معلم - جنب مسجد آقا سيد حسين - ساختمان تريتا013-42239637
داروخانهداروخانه دکتر حدادی-لاهیجانلاهيجان خيابان انقلاب ساختمان شکوفه طبقه همکف013-42249005
داروخانهداروخانه دکتر باباپور(لنگرود)گيلان - لنگرود-خيابان امام- کوچه دکتر طلوعي1342549566
داروخانهداروخانه دکتر وثوقی-تالشگيلان-تالش-خيابان خرمشهر-جنب بانک ايران زمين013-44229464
درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی نصر-رشتگيلان-رشت-ميدان شهيدان قلي پور1332125482
درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی ولیعصر(عج)-رشتگيلان - رشت - بلوار شهيد افتخاري - خيابان امام حسين (ع)013-33553693
درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی هیراد-رشترشت-ميدان جهاد-ابتداي بلوار شهداي گمنام-مجتمع پزشکي هيراد-طبقه 2013-33580827-21
درمانگاهدرمانگاه تخصصی قلب و عروق نور(رشت)گيلان - رشت - بلوار معلم - بين ميدان مادر و ميدان سرگل - روبروي مسجد ثامن الائمه33534441
درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی ثامن (رشت)گيلان - رشت - بلوار شهيد رجايي - رشتيان- کوچه 3401333570103 - 01333527827
درمانگاهدرمانگاه کوثر (رشت)گيلان - رشت- چهارراه گلسار- خيابان نواب- پشت داروخانه شبانه روزي گلسار013-32111934
درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی رازی (رشت)گيلان -رشت -چهارراه پور سينا-درمانگاه شبانه روزي رازي013-33526320
درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی صابرین (رشت)گيلان - رشت - بلوار گلسار - چهارراه صابرين1332112405
درمانگاهدرمانگاه حکمت-رودسرگيلان،رودسر،ميدان شهرداري،خيابان انقلاب،ساختمان پزشکان حکمت1342613990
دندان پزشکیمطب دکتر آزاده جزایری رشترشت - چهارراه گلسار - کوچه بخت پسند - روبروي درب مسکن و شهرسازي - ساختمان ماهرو - طبقه 4013-32122491
دندان پزشکیدکتر زینب اشجعی فرد دندانپزشکرشت - گلسار - روبروي خيابان 93 - ساختمان سراي حکيم - داخل ساختمان - سمت چپ - طبقه اخر1332111901
دندان پزشکیمطب دندانپزشکی دکتر زهرا بابایی گلسفیدی رشترشت - خيابان تختي- نبش کوچه شهاب شانزدهم - ساختمان تخت جمشيد - طبقه دوم واحد2013-33229034
دندان پزشکیدندانپزشکی مونا هدایتی شالکوهی-رشتگيلان - رشت-بلوار شهيد بهشتي (بين فلکه گاز و رازي)- خيابان شهيد نظري - ساختمان هدايت - طبقه همکف1333446153
دندان پزشکیدکتر شیرین اسد پوررشت-خيابان بيستون-بعد از سه راه معلم-سمت راست-جنب بانک ملي ايران1333556577
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر زهرا مهران-رشتگيلان - رشت - گلسار - خيابان نواب - ساختمان دکتر بنيادي - طبقه 5- واحد 171332135747
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سیده ارمغان زمانی-رشتگيلان - رشت - گلسار - بلوار نماز - روبروي مدرسه دخترانه شاهد - ساختمان پزشکان البرز - - ورودي اول - طبقه سوم - واحد 81332121006
دندان پزشکیمجتمع پزشکی و دندانپزشکی پارسا-گیلان-رشترشت - خيابان بيستون-چمارسرا-نرسيده به داناي علي33554836
دندان پزشکیدکتر حمید فلاحی چماچاررشت-چهارراه گلسار-ابتداي خيابان نواب-بن بست ميخک-ساختمان پزشکان پارسا-طبقه 2-واحد20432121052
دندان پزشکیدندان پزشکی دکتر آناهیتا روحانی (رشت)گيلان - رشت - گلسار - ابتداي بلوار نماز - روبروي درمانگاه صابرين - ساختمان ايرانمهر - طبقه 4 - واحد 8013-32133472
دندان پزشکیخانم دکتر شادی شیاری-رشتگيلان - رشت - گلسار - برج کاوه - نبش کوچه 84 - بلوک 1 - طبقه سوم1332113991
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سیده سمیرا کاولی-رشتگيلان - رشت - چهارراه گلسار - بلوار شهيد انصاري - خيابان شهيد بخت پسند - ساختمان پزشکان ماهرو - طبقه دوم - واحد 61332126882
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر درناز دولت پرست-رشتگيلان - رشت - گلسار - بلوار گيلان - نبش خيابان 192 - مطب پزشکي و دندانپزشکي آبان013-32007020
دندان پزشکیدندانپزشک علیرضا خصوصی ثانی - استان گیلانگيلان - رشت - چهارراه گلسار - مجتمع پزشکي دي - طبقه سوم1332118777
دندان پزشکیدندانپزشکی دکترفروزان خاتمی قزوینی-رشتگيلان -رشت-خيابان نواب-ساختمان آراد-طبقه سوم1332113359
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر فرشید قربانی کارتیجی-رشتگيلان - رشت - چهاراه گلسار - کوچه عسگري - ( بانک صادرات )- کوچه بنفشه - ساختمان عليرضا -طبقه 4 - واحد 7013-32130856
دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی گلسار رشترشت - گلسار -خيابان 83-پشت مخابرات -ساختمان آيلا -طبقه 632130608-9
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر فریبرز فقیهی-رشتگيلان - رشت - گلسار - بلوار نماز - ساختمان پزشکان آتيه - طبقه 10 - واحد 3013-32135047
دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه لاوین-رشتگيلان - رشت-گلسار-بلوار ديلمان-چهارراه شهيد بهشتي-بلوار عرفان013-33762625
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر رباب نجفی چکوسری-رشتگيلان - رشت - خيابان نامجو -روبروي درب دوم دانشگاه علوم پايه1333367440
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر معصومه نیکخواه رانکوهی-رشتگيلان - رشت - خيابان نواب - روبروي داروخانه دکتر مهدي زاده - ساختمان رازي - طبقه 4 - واحد 1101332133414 - 01332130832
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر غلامعلی نجفی پاریزی-رشتگيلان-رشت-چهارراه گلسار -پل بوسار -ساختمان پزشکان دانا - طبقه 5-واحد531332129838
دندان پزشکیخانم دکتر فرانک محبوب دندانپزشک رشتگيلان - رشت - فلکه گاز - مجتمع امين طبقه 4 واحد 91333471535
دندان پزشکیدندانپزشکی ستار کاظمی طاسکوه-رشتگيلان - رشت - پل بوسار - ساختمان پزشکان دانا - طبقه 5 - واحد 551333129994
دندان پزشکیمطب دندانپزشکی سعداله توکلی دندانپزشکی گیلانرشت-خيابان انقلاب-ساختمان ايران- طبقه اول33344484
دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی پارسیان-رشتگيلان - رشت-گلباغ نماز-جنب فروشگاه سناتور-ساختمان گلدن رز (VIP)-طبقه 61333756481
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر زهرا آلیانی-رشترشت -گلسار-بعد از چهار راه صابرين-مجتمع پزشکان آتيه-طبقه 8 -واحد 80701332130854 - 01332130855
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر مهسا مجتهدی-رشتگيلان - رشت - گلباغ نماز - ساختمان مارليک - واحد 91333764791
دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی کادوس - گیلانگيلان - رشت - ميدان قلي پور - درمانگاه شبانه روزي نصر- طبقه اول1332131254
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر زهرا علمی رانکوهی-رشتگيلان - رشت - چهارراه گلسار - خيابان 76 - روبروي اداره کار - ساختمان پزشکان باران - طبقه 3 - واحد وسط013-32125192
دندان پزشکیدکتر بیژن حیادخت دندانپزشکآستار - خيابان حکيم نظامي - ساختمان سوسنگرد - طبقه دوم44826696
دندان پزشکیدکتر خشایار جمشید پوربندرانزلي-غازيان-خيابان طالقاني-روبروي بانک ملت-طبقه فوقاني -آژانس سعيد013-44436199
دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی لبخند-بندر انزلیگيلان- بندرانزلي-چهارراه شهدا-خيابان شهداي جنوبي-کوچه مسروري013-44543300
دندان پزشکیدکتر سید رضا میرفلاح دندانپزشکی گیلانگيلان- بندر انزلي -قاضيان-خيابان طالقاني -جنب کلينيک شبانه روزي قاضيان1344423616
دندان پزشکیدندانپزشکی رضا نوروزیان-بندرانزلیگيلان-بندرانزلي-خيابان شهيد مطهري-کوچه شهيد نژداغي-ساختمان پاستور-طبقه اول013-44544008
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سید هاشم زمانی-بندرانزلیگيلان- بندرانزلي - خيابان مطهري - کوچه نژداغي - ساختمان پاستور - طبقه دوم1344556667
دندان پزشکیدکترسید محمد میرفلاح - دندانپزشکگيلان - بندر انزلي -خيابان مطهري -چراغ برق -جنب مسجد قائميه- ساختمان دماوند-طبقه اول1344548109
دندان پزشکیکلینیک دکتر سمیه پیرزمان بین (بندرانزلی)گيلان - بندرانزلي - غازيان - خيابان طالقاني - بالاي داروخانه دکتر ميرقاسمي - طبقه 3013-44430976
دندان پزشکیدندانپزشک آقاي دکترمحمدرضامرشدی-رودبارگيلان-رشت-رودبار-خليل آباد-کوچه شفا - جنب مطب دکتر مينائي-ساختمان پزشکان متخصصان013-31624698
دندان پزشکیدندانپزشکی دکترکاظم ارجمندی-رودباررودبار-جنب فرمانداري-کوچه بهار013-31624574
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر مهدی دل افروز-رودسرگيلان - رودسر - خيابان انقلاب - ساختمان پزشکان ميلاد - طبقه سوم013-41623433
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر احسان اله غلامی-املشگيلان - املش - خيابان شهيد رباني - روبروي مسجد اعظم1342722897
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سوریا تربیتی -رضوانشهرگيلان - رضوانشهر - خيابان بسيج - مجتمع تجاري ماهان - طبقه اول - واحد 2013-44628080
دندان پزشکیدکتر محمدرضا احمدی (ماسال)ماسال و شاندرمن - ميدان آرش -جنب بانک کشاورزي1344653416
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر دل ناز دولت پرست-بازارجمعهگيلان-بازار جمعه-خيابان امام-نبش گلستان 41344362697
دندان پزشکیدندانپزشکي دکتر حسام پاداشت دهکائي-فومنگيلان - فومن - خيابان شهدا - کوچه اطباء- ساختمان دکتر وقاري - طبقه اول013-34739916
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر سعید داج لیریگيلان-فومن-کوچه اطباء-ساختمان پزشکي دکتر نظري-طبقه اول-واحد31334732662
دندان پزشکیآقای دکتر مختار قربانی چناری -فومنگيلان - فومن-خيابان شهدا-روبروي خيابان شورا-طبقه همکف1334738782
دندان پزشکیدکتر مسعود سازگار (فومن)گيلان-فومن-خيابان شهدا-کوچه پزشکان-ساختمان فومن-طبقه دوم1334724788
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر بهاره جوانشیر-لاهیجانگيلان - لاهيجان - خيابان بهشتي - نبش بهشتي دهم - ساختمان آريا- طبقه 5 - واحد 131342245306
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر مهرداد اسلامی-لاهیجانگيلان - لاهيجان -خيابان شهيد بهشتي -نرسيده به ميدان معلم -ساختمان پزشکان تريتا- طيقه 4 -واحد 31342245735
دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی لبخند-لاهیجانگيلان - لاهيجان -خيابان استقلال (امير شهر )- نبش کوچه بابايي1342348400
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر خسرو حسن پور-سیاهکلاستان گيلان - سياهکل - جنب بانک ملت - ساختمان پزشکان پاستور013-42324909
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر شیوا خلیلی هرسینیتالش - خيابان خرمشهر - ساختمان امير مظفري -طبقه اول - انتها راهرو013-44228474
دندان پزشکیآقای دکتر حسن کاظمی خسرو شاهیتالش -خيابان امام خميني (ره )-ساختمان پزشکان پرديس -روبروي بانک ملت -طبقه اول1344227218
عینک سازیعینک سازی برتر (گیلان )گيلان - رشت - چهارراه گلسار - جنب داروخانه آراد1332113530
عینک سازیموسسه ساخت و فروش عینک طبی ساحل-رشتگيلان - رشت - چهارراه گلسار - نرسيده به پل بوسار031-32113559
عینک سازیعینک سازی نگاه-بندرانزلیگيلان - بندرانزلي - خيابان مطهري - جنب پاساژ کوهستاني013-44547148
عینک سازیعینک سازی گلستان -بندرانزلیگيلان -بندرانزلي - روبروي اداره آموزش و پرورش013-44528529
فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی آپادانارشت،بلوارنماز،جنب آزمايشگاه ايران1333732958
فیزیوتراپیفیزیوتراپی کوشیاررشت-خيابان نواب-پشت اداره پست-نرسيده به راديولوژي دکتر سمناني-بالاي داروخانه سجودي-مجتمع پزشکي دکتر بنيادي-طبقه سوم013-32124101
فیزیوتراپیمرکز فيزيوتراپی جوانه-رشترشت - گلباغ نماز- صابرين - ساختمان پزشکان ايرانمهر - طبقه دوم013-32129937
فیزیوتراپیفیزیوتراپی آرشا (رشت)گيلان - رشت- چهارراه گلسار- کوچه شهيد بخت پسند - جنب اداره کار - ساختمان آفتاب - طبقه پنجم ساختمان آفتاب - طبقه 5 - واحد 1013-32132726
فیزیوتراپیگلساررشت-چهارراه گلسار-خيابان نواب-کوچه دوم-جنب آزمايشگاه کيميا1332111747
فیزیوتراپیفیزیوتراپی استیره رشترشت ،چهارراه پور سينا،خيابان دکتر حشمت ،جنب بانک تجارت ،ساختمان مهر 15،طبقه 2،واحد 41333336371
فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی آرام-رشتگيلان - رشت - چهارراه ميکاييل - به طرف چهارراه سينا - ساختمان سهند013-33334279
فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی راوند-رشتگيلان - رشت - چهارراه گلسار - خيابان نواب - کوچه آبان - ساختمان پرشين - طبقه دوم013-32131033
فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی توانبخش-رشتگيلان - رشت - چهاراه پورسينا - اول خيابان دکتر حشمت - جنب بانک تجارت013-33325552
فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی حکمت -رشتگيلان - رشت - بلوار نماز - جنب ورودي شهرک شهيد بهشتي - ساختمان پزشکان باران - طبقه 2013-33756525
فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی فروردین-رشتگيلان - رشت - چهارراه گلسار - خيابان نواب - ساختمان فروردين - واحد 21013-32113656
فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی باوقار-رشتگيلان - رشت- خيابان طالقاني (بيستون )-نرسيده به داناي علي - کوچه شهيد عابدي1333502929
فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی آرامیس-رشتگيلان - رشت - حاجي آباد - جنب پارکينگ عمومي - کوچه قويدل - ساختمان مارليک - طبقه اول پلاک 201333322810
فیزیوتراپیمرکز فيزيوتراپی توانا(گيلان)گيلان - رشت - خيابان مطهري-روبروي موسسه قوامين - طبقه همکف013-33336665
فیزیوتراپیفیزیوتراپی آراد (رشت )گيلان - رشت - خيابان سعدي - روبروي کلينيک پاستور - بن بست گلستان013-32121780
فیزیوتراپیمرکز فيزيوتراپی هدف-رشترشت - چهار راه پورسينا - جنب فروشگاه بانک صادرات - ساختمان حکيم - طبقه 2 - واحد 3013-33328393
فیزیوتراپیفیزیوتراپی سلامت -انزلی گیلانبندرانزلي-چراغ برق-خيابان مفتح شمالي-روبروي بانک ملي خزر-ساختمان سام-طبقه 544526130
فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی انزلی-بندرانزلیگيلان - بندرانزلي - خيابان مطهري - جنب داروخانه دکتر انزان پور (کوچه بانک رفاه سابق)013-44541560
فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی فارابی -صومعه سراگيلان - صومعه سرا - خيابان برشنورد - کوچه حسيني پناه - ربروي آزمايشگاه پارس013-44322109
فیزیوتراپیفیزیو تراپی شفا (صومعه سرا )گيلان - صومعه سرا - خيابان برشنورد-کوچه حسيني پناه-بالاي داروخانه کهنسال -طبقه 41344329755
فیزیوتراپیرضوانشهرگيلان-رضوانشهر-فاز3-همکف فيزيوتراپي1344621722
فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی ماسال-ماسالگيلان - ماسال - پارک شهدا-خيابان پرستار - ساختمان پزشکان ماسال - طبقه دوم013-44666300
فیزیوتراپیفیزیوتراپی آریا فومنگيلان - فومن - خيابان شريعتي - جنب فومن طب1334735313
فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی آلیانیگيلان - شفت - خيابان وليعصر- جنب شبکه بهداشت - نبش خيابان مولوي1334782566
فیزیوتراپیفیزیوتراپی التیاملاهيجان - ميدان شهدا-خيابان شهدا-کوچه شهداي چهاردهم013-42346334
فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی مرکزی-لاهیجانگيلان-لاهيجان - ابتداي خيابان شهيد کريمي - بن بست صادقي - طبقه همکف1342232581
فیزیوتراپیفیزیوتراپی پردیس لاهیجانلاهيجان خيابان شهدا کوچه شهدا 5013-42331973
فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی نور- لنگرودگيلان - لنگرود - خيابان امام - روبروي نساجي مازندران - کوچه رزاقي - ساختمان دکتر رحيمي - طبقه دوم1342551245
کلینیکمرکز پزشکی ایرانیان-رشتگيلان - رشت - گلسار - بلوار نماز - ساختمان پزشکان آتيه01332135071-72
کلینیکمرکز آنکولوژی گیلان - ( دکتر رحیمی )گيلان -رشت-چهار راه گلسار-انتهاي خيابان نواب - کوچه بهار - ساختمان GOC1332131645
مطبمطب دکتر محمدرضا ضیاء-رشتگيلان - رشت - ابتداي خيابن نواب - جنب داروخانه پارسه - ساختمان خانيان - طبقه دوم1332133932
مطبمطب دکتر هومن ابراهیمی (رشت)مطب 1: رشت - خيابان شهداء - تقاطع فلسطين - ساختمان قيصري (روبروي قنادي گلستان ) *01333856801- 01333856201
مطبمطب دکتر سکینه هادیزاده-رشتگيلان - رشت - چهارراه گلسار - خيابان نواب - کوچه آبان - ساختمان ياس - طبقه سوم - واحد 51332134230
مطبمطب دکتر شیما قاسمی -رشتگيلان - رشت - ميدان صابرين - ساختمان پزشکان آتيه - طبقه 7 - واحد 6013-32133760
مطبمطب دکتر محمدرفیعی چاله سرائی-رشترشت-ميدان صابرين-ابتداي بلوارنماز-روبه روي مرکز درماني صابرين-جنب داروخانه دکتر دژآباد9115566401
مطبمطب دکتر نیما نیک بین (رشت )مطب 1: رشت - خيابان شهداء - تقاطع فلسطين - ساختمان قيصري (روبروي قنادي گلستان )01333856801- 01333856201
مطبمطب دکتر میر محمدعلی علوی-رشتگيلان-رشت-فلکه توشيبا-جنب داروخانه دکتر توسلي1333605221
مطبمطب امام رضا(ع) -رشتگيلان - رشت - خيابان نامجو - نرسيده به فلکه گاز - جنب بانک ملت013-33362200
مطبمطب دکتر فرشته کلهری-رشتگيلان -رشت-چهارراه گلسار - ابتداي خيابان نواب - جنب داروخانه پارسه- نبش کوچه اول - ساختمان خانيان - طبقه 2-واحد41332133932
مطبمطب دکتر محمدرضا ضیاء-رشتگيلان - رشت - ابتداي خيابن نواب - جنب داروخانه پارسه - ساختمان خانيان - طبقه دوم1332133932
مطبمطب دکتر سید نیما ناظریان -لشت نشاءگيلان - لشت نشاء خيابان شهيد بهشتي - جنب آزمايشگاه دکتر ناظريان1334403577
مطبمطب پزشکی پارسیان-بندرانزلیگيلان - بندرانزلي - خيابان مطهري (گلستان)-روبروي داروخانه شبانه روزي - طبقه اول ساختمان شيريني مجلسي013-44546292
مطبمطب دکتر سیروس احمدی-منجیلگيلان - منجيل-خيابان امام خميني1334643731
مطبمطب دکتر سیدمهدی صادقی یکتا-رودسرگيلان-رودسر- خيابان انقلاب -جنب بانک ملي شعبه انقلاب - ساختمان پزشکان ايساتيس1342613637
مطبمطب دکتر عطاءاله صالحی-تالشگيلان-تالش-خيابان خرمشهر-جنب داروخانه شبانه روزي تالش1344225749
مطبمطب دکتر جمشید شاهمرادی-تالشگيلان-تالش-خيابان خرمشهر-جنب داروخانه شبانه روزي دکتر اسماعيلي1344221692
مراکز درمانی طرف قرارداد بیمهSoS در استان گیلان

خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS

مراکز درمانی SoS استان همدان

خدمات پزشکی صنعتی SoS

خدمات کمک‌رسانی اتومبیل

خدمات دندانپزشکی SoS

https://cse.google.co.in/url?q=https://iraniansos.ir/

Views: 8854

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *