مراکز درمانی SoS کرمان

مراکز درمانی SoS کرمان

مراکز درمانی SoS کرمان

مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت کمک رسان ایران SoS کرمان

بیمه تکمیلی خانواده کمک رسان SoS ایران
ارائه خدمات تخصصی بیمه تکمیلی خانواده کمک رسان SoS

مراکز درمانی SoS استان کرمان

عنوان مرکزنوع مرکزتلفنآدرس
آزمایشگاه دکتر شفازندآزمایشگاه32141242کرمان - بلوار معلم شاختمان پزشکان ياس
آزمایشگاه دکتر شفیعی(کرمان)آزمایشگاه3442234112کرمان-سيرجان-خيابان شريعتي -روبروي خيابان فردوسي-کوچه اعلا جنب بهزيستي-مجتمع تخصصي ثريا-طبقه
آزمایشگاه دکتر یزدان پناه(کرمان)آزمایشگاه3432221544کرمان - چهارراه باغ ملي
آزمایشگاه دکتر امیر کاههآزمایشگاه03432487315-17کرمان - خيابان شهيد بهشتي - ابتدايي خيابان 24 آذر برج تاج
آزمایشگاه نیمه شعبانآزمایشگاه3433321991کرمان -بلوار 22 بهمن -چهارراه شعبانيه
آزمایشگاه دکترمیرشکاری (کرمان)آزمایشگاه3432448102کرمان - چهارراه طهماسب آباد -روبروي ساختمان پزشکان متخصص
راضیه فیروز کرمان کرمان‌بیمارستان خصوصی061-32201570خيابان مطهري غربي -بيمارستان راضيه فيروز
بیمارستان مهرگان (کرمان)بیمارستان خصوصی3412220210خيابان شهيد کامياب- کوچه 3
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری نجمیهبیمارستان خصوصی0
بیمارستان کارمانیابیمارستان خصوصی342228989کرمان - خيابان ابن سينا
نیک نفس رفسنجان (فعال) کرمان رفسنجان‌بیمارستان دولتی3915233337خيابان شهدا مرکز اموزشي درماني نيک نفس
علی ابن ابیطالب(ع) کرمان راوربیمارستان دولتیراور - خيابان امام خميني-بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع)
حضرت علی ابن ابیطالب رفسنجان - کرمانبیمارستان دولتی03918220001-6 , 03918226001-6بلوار طالقاني ميدان ايت الله سعيدي
قائم جیرفت (بخش دولتی)بیمارستان دولتی3443317829جيرفت - ميدان شاهد
شهیددکترمحمدجوادباهنر (کرمان)بیمارستان دولتی16-03432235011باغ ملي بطرف ميدان شهيدقرني
شفا کرمان کرمان‌بیمارستان دولتیخ فارابي شمالي.بيمارستان شفا
دوازده فروردین کهنوج (کرمان)بیمارستان دولتی3443230711بلوار مصطفي خميني
بیمارستان افضلی پور (کرمان)بیمارستان دولتی3433257650انتهاي بلوار 22 بهمن جنب دانشگاه باهنر
امام رضا (ع) سیرجان کرمان سیرجان‌بیمارستان دولتی0خ ابن سينا -بيمارستان امام رضا
سینا کرمان زرندبیمارستان دولتیخيابان شهيد چمران كوچه شهيد پاسداران
بیمارستان آیت الله کاشانی (جیرفت)بیمارستان دولتی03443412401-2جيرفت - خيابان پرستار
ولیعصر(عج) شهربابک کرمان شهربابک‌بیمارستان دولتی3434112050کرمان - شهر بابک - بلوار جهاد -
امام خمینی (ره) جیرفت کرمان جیرفت‌بیمارستان دولتیبلوار امام خميني (ره)
بیمارستان امام حسین (ع) کرمانبیمارستان غیر دولتی عمومی3432265016کرمان -ابتداي خيابان قرني - روبروي بيمارستان با هنر
غرضی سیر جان کرمان سیرجان‌بیمارستان غیر دولتی عمومی0
بیمارستان آمادگاه ناوگان جنوب سیرجان بیمارستان کرمانبیمارستان غیر دولتی عمومی0سيرجان
بیمارستان سید الشهداء ناجا(کرمان)بیمارستان غیر دولتی عمومی3432526280خ استقلال
حضرت فاطمه (س) کرمان کرمان‌بیمارستان غیر دولتی عمومی3432466116کرمان -خيابان پروين اعتصامي.
تصویربرداری بیمارستان راضیه فیروز-کرمانتصویربرداری32263305کرمان - خيابان شهيد استاد مطهري شرقي - چهار راه قائم
تصویربرداری بیمارستان حضرت فاطمهتصویربرداری034-32466116کرمان- خيابان پروين اعتصامي
تصویربرداری نیمه شعبانتصویربرداری3433321991کرمان-ميدان خواجو-بلوار 22 بهمن
مرکز جراحی محدود و لاپاراسکوپی دکتر نظریانجراحی محدود3432445444کرمان،خيابان هزارو يکشب،انتهاي هزارو يکشب2
مرکزجراحی بصیر( چشم پزشکی )جراحی محدود3432522630کرمان - خيابان استقلال - کوچه شماره 10
مرکز جراحی محدود مروارید کرمان (رفسنجان)جراحی محدود034-34334852کرمان - رفسنجان-ابتداي خيابان ايت الله صدر-نبش پست
مرکز جراحی محدود پارک ( کرمان)جراحی محدود3432261661کرمان – خيابان سعدي
مرکز جراحی نیمه شعبان (کرمان)جراحی محدود0کرمان - ميدان خواجو - بلوار 22 بهمن
کلینیک آذین کرمان کرمانجراحی محدود3432227849کرمان - خيابان ابن سينا
مرکز جراحی محدود دوازده امام ( کرمان)جراحی محدود3433342475کرمان - خيابان سرباز - بعداز سه راه هفده شهريور - روبروي بانک ملت
الزهرا (س) کرمان کرمان‌خیریهخ کارگر - نبش کارگر 14
بیمارستان ارجمند( کرمان)خیریه2228989کرمان-خيابان شريعتي بعد از ميدان باغ ملي
داروخانه دوستی شعار (کرمان)داروخانه32482275کرمان - خيابان بهشتي - کوچه 11 - ساختمان پزشکان
مطب خانم دکتر فرنوش سلاجقه (کرمان)دندان پزشکی3432478512کرمان-خيابان استقلال-ساختمان پزشکان حکيم-طبقه دوم
دکتر سمیه کریمیان نژاد دندانپزشکدندان پزشکی3432235213کرمان - بلوار فردوسي - جنب پارک نشاط - ساختمان پزشکان آراد - طبقه 6 - واحد 2
کرمان کلینیکدندان پزشکی3432483336کرمان-خيابان شفا-کوچه شماره1
کلینیک دندانپزشکی درمانگاه پارسیاندندان پزشکی3432483561کرمان - خيابان استقلال -استقلال 2 - پلاک 46
دکتر محمد حیدری زاده دندانپزشکدندان پزشکی32235186کرمان -خيابان فردوسي - ساختمان پزشکان آراد - طبقه 4 واحد 7
کلینیک دندانپزشکی شهابدندان پزشکی32238761کرمان - ميدان قرني - جنب آتشنشاني - طبقه 6
کلینیک دندانپزشکی آریا کرمان ( کرمان)دندان پزشکی3432712037کرمان-خيابان جهاد-حد فاصل کوچه 57
کلینیک دندانپزشکی شریعت مداریدندان پزشکی3432449318کرمان بلوار جمهوري خيابان والفجر جنوبي نبش کوچه شماره 3طبقه دوم پلاک 18
کلینیک دندانپزشکی و ایمپلنت کارن (کرمان)دندان پزشکی3432237031کرمان- چهارراه طهماسب آباد- ابتداي بلوار فردوسي- ساختمان پزشکان آراد- طبقه چهارم- واحد 7و8
کلینیک دندانپزشکی نوردندان پزشکی034-33223735کرمان - ميدان رسالت
سپیددندان پزشکی3432650312کرمان-شهرک الهيه-بلوار پزشک -نبش بلوار پارسيان
کلینیک دندانپزشکی سلامت (کرمان)دندان پزشکی3432819917کرمان بلوار هوانيروز نبش هوانيروز 38 ساختمان نيايش
مطب دندانپزشکی جناب آقای دکتر رسول سلیمیدندان پزشکی3432478149کرمان -خيابان شفا-ساختمان پزشکان شفا -طبقه دوم -واحد 2066
دندانپزشکی لبخند زیبا ( کرمان )دندان پزشکی03432475075-6کرمان - خيابان استقلال نيش کوچه 6 مجتمع پزشکي نگين - طبقه دوم
واحد دندانپزشکی کلینیک شبانه روزی امیرالمومنین (ع) - کرماندندان پزشکی03432521338-03432532318کرمان - خيابان فيروزه - نبش کوچه 14
دندانپزشکی ولیعصر بسیجیان-کرماندندان پزشکی3432460746کرمان - خيابان جهاد - جهاد 8 - نبش شمالي 2
عینک سازی ما (کرمان)عینک سازی3432221473کرمان-عباس صباحي-نبش چهارراه عباس صباحي.
عینک سازی بهبین (کرمان)عینک سازی32222588کرمان - خيابان ابن سينا - مجتمع پزشکي ابن سينا
عینک سازی فارابیعینک سازی3432267417کرمان -خيابان جهاد -بين کوچه شماره 1 و 3 جنب ساختمان پزشکان ثامن الحجج
واحد فیزیوتراپی کلینیک شبانه روزی امیرالمومنین (ع) - کرمانفیزیوتراپی09132419790-03432521338کرمان - خيابان فيروزه - نبش کوچه 14 - ساختمان علي ابن ابيطالب
فیزیوتراپی کیمیای مهرفیزیوتراپی3432111409خيابان شفا -کوچه 20 -واحد 18
مرکز درمانی در کرمانکلینیک-
مرکز درمانی در کرمانکلینیک-
مرکز درمانی در کرمانکلینیک-
مرکز درمانی در کرمانکلینیک-
استان کرمان

Visits: 3764

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *