ویدئوهای نظرات عضوهای کمک‌رسان

اظهار لطف عضوهای محترم نمایندگی کد ۱۰۴۶ شرکت کمک رسان ایران 🆘 تهران جردن، ویدئوهای نظرات عضوهای کمک‌رسان

برای تمامی خانواده هایی که قصد عضویت دارند آن هم در این شرایط همه گیری بیماری کرونا، دیدن این ویدئوها خالی از لطف نیست. پیشنهاد میکنم حتما ویدئوهای نظرات عضوهای کمک‌رسان را ببینید و از نقطه نظراتشان استفاده کنید. 

قابل توجه دوستان و عزیزانی و علی الخصوص خانواده‌هایی که قصد عضویت دارند اما متأسفانه با توجه به شرایط حال حاضر مردد هستند حتماٌ ویدئوهای-نظرات-عضوهای-کمک‌رسان را ببینند. 

https://iraniansos.ir/?p=9448

سوالات و اطلاعات بیمه را از اینجا ببینید

 • تامین هزینه درمان در بیمارستان تا سقف 1,500,000,000 ریال
 • تامین هزینه زایمان و سزارین تا سقف 90,000,000 ریال
 • تامین هزینه های پاراکلینیکی تا سقف 40,000,000 ریال
 • تامین هزینه اورژانس بیمارستانی تا سقف 10,000,000 ریال
 • تامین هزینه آزمایشات تا سقف 3,000,000 ریال
 • تامین هزینه شیمی درمانی تا سقف 400,000,000 ریال
 • تامین هزینه لیزردرمانی و فیزیوتراپی تا سقف 15,000,000 ریال در سقف پاراکلینیکی
 • تامین هزینه بیمه حادثه تا سقف 500,000,000 ریال
 • غرامت روزانه بستری به ازای هر شب بستری 3,000,000 ریال تا حداکثر 60 روز
 • غرامت قرنطینه در منزل (تا ۷ روز) به ازای هر روز 1,000,000 ریال
 • تامین هزینه تشخیص کرونا تا سقف 10,000,000 ریال

نمایندگان اینترنشنال کمک رسان SoS

Mondial assistance نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
europ assistance نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
Mapfre asistencia نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
Global Assitance نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
Allianz Global Assistance نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
ECA assistance نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
Falk Global Assistance نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
Coris Assistance نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
Inter Mutuelles Assistance نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
MUTAS assistance نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
Bupa Assistance نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
Eurocross assistance نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
Cover More insurance نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
Emergency Assistance Japan نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
Med CON team نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
april international نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
Specialty assist نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
Customer Care Assistance نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
Euro Center assistance نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
GVA assistance نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
RACC assistance نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
Savitar group assistance نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
healix international نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
INTANA assistance نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
MedAssist نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
On Call international نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
health watch surrey نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
Medicall hospital needs نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
Van der Heden IRU نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
Remed Assistance نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
Gouppo Filo Diretto نمایندگی بین‌الملل کمک رسان ایران
لوگوی نمایندگی کمک رسان ایران

تامین هزینه درمان در بیمارستان تا سقف 1,500,000,000 ریال
تامین هزینه زایمان و سزارین تا سقف 90,000,000 ریال
تامین هزینه های پاراکلینیکی تا سقف 40,000,000 ریال
تامین هزینه اورژانس بیمارستانی تا سقف 10,000,000 ریال

تعرفه دندانپزشکی SoS کمک رسان

مبالغ مورد تایید بیمه

بازدیدها: 99