پرسنل ساختمان مرکزی کمک رسان SoSپرسنل ساختمان مرکزی کمک رسان SoS

اطلاعیه SoS در رابطه با افزایش تعرفه وزارت بهداشت

/
اطلاعیه SoS در رابطه با افزایش تعرفه وزارت بهداشت
پرسنل ساختمان مرکزی کمک رسانپرسنل ساختمان مرکزی کمک رسان SoS

معرفی بیمه تکمیلی خانواده

/
معرفی خدمات بیمه تکمیلی خانواده کمک رسان ایران SoS در نمایندگی کد 1046 تهران جردن
خدمات SoS به شرکت بیمه سامانخدمات SoS به شرکت بیمه سامان

خدمات SoS به بیمه سامان

/
خدمات SoS به بیمه سامان به منظور تامین خدمات کمک رسانی بیمه گزاران شرکت بیمه سامان علاوه بر مزایای مندرج در بیمه نامه و در چهارچوب تعهدات آن، خدمات زیر نیز با استفاده از شبکه خدماتی کمک رسان ایران در دسترس شما قرار دارد.
خدمات SoS به شرکت بیمه پاسارگادخدمات SoS به شرکت بیمه پاسارگاد

خدمات به شرکت بیمه پاسارگاد

/
به منظور تامین خدمات کمک رسانی بیمه گزاران شرکت بیمه پاسارگاد علاوه بر مزایای مندرج در بیمه نامه و در چهارچوب تعهدات آن، خدمات زیر نیز با استفاده از شبکه خدماتی کمک رسان ایران در دسترس شما قرار دارد.
بیمه شخص ثالث خودروbime takmili sos komak resan

بیمه اتومبیل

/
ارائه توضیحات بیمه اتومبیل یا بیمه شخص ثالث خودرو بر گرفته از سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بیمه نامه باربری کمک رسان4بیمه نامه باربری کمک رسان4

بیمه نامه باربری

/
در بیمه های باربری شرایط عمومی بیمه نامه هر وقت کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه هائی در رابطه با این خطرات متحمل شود زیان وارده را جبران نماید .
بیمه کمک رسان

راهنمای استفاده از پنل SoS

/
راهنمای استفاده از پنل SoS اعضای کمک رسان ایران و ورود به پروفایل از طریق سایت بیمه کمک رسان
بیمه_نامه آتش_سوزیاطلاعات بیمه نامه آتش سوزی

بیمه نامه آتش سوزی

/
اصولا علم وآگاهي بيمه گذاردر مورد پوشش هاي بيمه اي وشرايط بيمه نامه هاي مختلف غير از آنكه اهرم بسيار مفيدي برای وی به شمار مي رود ، بازوي توانايي در شناساندن وارايه خدمات بهتر توسط بيمه گران است.بايد در نظر داشت به همان نسبت كه بيمه گذار بهتر وبيشتر از شرايط ومقررات بيمه آگاه باشد