ارائه اطلاعات بیمه ای به صورت رایگان در سایت بیمه کمک رسان ایران با هدف اشاعه فرهنگ و نحوه استفاده از خدمات بیمه مطابق با آئین نامه های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بیمه اتومبیل

ارائه توضیحات بیمه اتومبیل یا بیمه شخص ثالث خودرو بر گرفته از سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بیمه نامه باربری

در بیمه های باربری شرایط عمومی بیمه نامه هر وقت کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه هائی در رابطه با این خطرات متحمل شود زیان وارده را جبران نماید .

بیمه نامه آتش سوزی

اصولا علم وآگاهي بيمه گذاردر مورد پوشش هاي بيمه اي وشرايط بيمه نامه هاي مختلف غير از آنكه اهرم بسيار مفيدي برای وی به شمار مي رود ، بازوي توانايي در شناساندن وارايه خدمات بهتر توسط بيمه گران است.بايد در نظر داشت به همان نسبت كه بيمه گذار بهتر وبيشتر از شرايط ومقررات بيمه آگاه باشد