ارائه اطلاعات بیمه ای به صورت رایگان در سایت بیمه کمک رسان ایران با هدف اشاعه فرهنگ و نحوه استفاده از خدمات بیمه مطابق با آئین نامه های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مراکز درمانی SoS استان البرز

مراکز درمانی SoS استان البرز

/
مراکز درمانی SoS استان البرز
مراکز طرف قرارداد استان تهرانiraniansos.ir

مراکز درمانی SoS تهران

/
مراکز درمانی SoS تهران
بیمه شخص ثالث خودروbime takmili sos komak resan

بیمه اتومبیل

/
ارائه توضیحات بیمه اتومبیل یا بیمه شخص ثالث خودرو بر گرفته از سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بیمه نامه باربری کمک رسان4بیمه نامه باربری کمک رسان4

بیمه نامه باربری

/
در بیمه های باربری شرایط عمومی بیمه نامه هر وقت کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه هائی در رابطه با این خطرات متحمل شود زیان وارده را جبران نماید .
بیمه_نامه آتش_سوزیاطلاعات بیمه نامه آتش سوزی

بیمه نامه آتش سوزی

/
اصولا علم وآگاهي بيمه گذاردر مورد پوشش هاي بيمه اي وشرايط بيمه نامه هاي مختلف غير از آنكه اهرم بسيار مفيدي برای وی به شمار مي رود ، بازوي توانايي در شناساندن وارايه خدمات بهتر توسط بيمه گران است.بايد در نظر داشت به همان نسبت كه بيمه گذار بهتر وبيشتر از شرايط ومقررات بيمه آگاه باشد