ارائه اطلاعات بیمه ای به صورت رایگان در سایت بیمه کمک رسان ایران با هدف اشاعه فرهنگ و نحوه استفاده از خدمات بیمه مطابق با آئین نامه های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بیمه اتومبیل

توضیحات بیمه اتومبیل : اتومبيل‌ وسيله‌اي‌ است‌ كه‌ تقريباً از اواخر قرن‌ نوزدهم‌ و به‌ شكلي‌ همه‌گير وارد زندگي‌ انسان‌ در جوامع‌ بشري‌ شده‌و نقشي‌ بسيار مهم‌ در حمل‌ مسافر و جابجايي‌ كالا دارد.

توضیحات بیمه شخص ثالث خودرو و بیمه اتومبیل از سایت بیمه مرکزی
بیمه تکمیلی کمک رسان

اصولا در بيشتر جوامع‌ انساني‌ بيشترين‌ جابجايي‌ مردم‌ ومسافران‌ به‌ وسيله‌ اتومبيل‌ صورت‌ مي‌پذيرد و اتوبوسها، كاميونها و اتومبيلهاي‌ سواري‌ در ابعادي‌ وسيع‌ چنان‌ در بطن‌زندگي‌ انسانها رسوخ‌ كرده‌اند، كه‌ براستي‌ بايد گفت‌ زندگي‌ انسان‌ بدون‌ بهره‌گيري‌ از اين‌ وسيله‌ نقليه‌ موتوري‌ ناممكن‌است اتومبيل‌ در زندگي‌ صنعتي‌ و كشاورزي‌ و رسانيدن‌ كالا از محل‌ توليد به‌ بازار مصرف‌ و داد و ستد بين‌المللي‌ نقشي‌سازنده‌ و پراهميت‌ دارد، و در واقع‌ يكي‌ از ويژگيهاي‌ بارز و مشخص‌ قرن‌ بيستم‌، پديد آمدن‌ اين‌ وسيله‌ نقليه‌ است‌.

پديدار شدن‌ اين‌ وسيله‌ نقليه‌ اگرچه‌ به‌ همراه‌ خود رفاه‌ و آسايش‌ و سرعت‌ را به‌ ارمغان‌ آورده‌، اما به‌ همان‌ نسبت‌باعث‌ بروز مشكلات‌ بسيار و خطرات‌ فراوان‌ هم‌ شده‌ است‌، زيرا خطر تصادم‌ و برخورد با اين‌ وسيله‌ نقليه‌ روبه‌افزايش‌ نهاده‌ و تنها راه‌ جبران‌ و كمك‌ به‌ زيانديدگان‌ اين‌ پديده‌ قرن‌ بيستم‌ و رفع‌ و يا تقليل‌ اثرات‌ نامطلوب‌ آن‌ درزندگي‌ زيانديدگان‌ استفاده‌ از بیمه اتومبیل است.

توضیحات بیمه شخص ثالث خودرو و بیمه اتومبیل از سایت بیمه مرکزی
بیمه تکمیلی کمک رسان

شركتهاي‌ بيمه‌ با درك‌ اين‌ نياز جوامع‌ انساني‌، طرحهاي‌ متفاوتي‌ براي‌ جبران‌ خسارات‌ اين‌ حوادث‌ ارائه‌ داده‌اند.در بيمه‌ اتومبيل‌، گاهي‌ تعهد بيمه‌گر جبران‌ خسارت‌ وارد به‌ وسيله‌ نقليه‌ بيمه‌ شده‌ است‌ و گاهي‌ خسارات‌ وارد به‌شخص‌ ثالث‌ را جبران‌ مي‌كند

معمولا كليه‌ حوادث‌ زيان بار ناشي‌ از تصادفات‌ رانندگي‌ به‌ يكي‌ از سه‌ حالت‌ زيراست‌:

– راننده‌ مقصر است‌ و زيانديده‌ مالي‌ و جاني‌ كاملا بي‌تقصير است

– زيان‌ديده‌ مقصر است‌ و راننده‌ كاملا بي‌تقصير است

– راننده‌ و زيانديده‌ هر دو در ايجاد حادثه‌ مقصرند

تشخيص‌ هريك‌ از سه‌ مورد فوق‌ صرفاً برعهده‌ مقامات‌ صلاحتيدار راهنمايي‌ و رانندگي‌ است‌ و در صورت‌ عدم‌توافق زيانديده‌ با مقصر حادثه‌، نتيجه‌گيري‌ از حادثه‌ براساس‌ گزارش‌ مأموران‌ انتظامي‌ با محاكم‌ صالحه‌ است‌ ذكر اين‌نكته‌ لازم‌ است‌ كه‌ براي‌ تسويه‌ خسارات‌ سنگين‌ شركتهاي‌ بیمه اتومبیل به‌ ارائه‌ گزارش‌ مقامات‌ انتظامي‌ كه‌ از حادثه‌ بازديدكرده‌اند نياز دارند.شركتهاي‌ بيمه‌ در ايران‌ پوششهاي‌ متفاوتي‌ را در زمينه‌ بيمه‌ اتومبيل‌ ارائه‌ داده‌اند كه‌ به‌ طور خلاصه‌ به‌ شرح‌ زيراست‌ :

توضیحات بیمه شخص ثالث خودرو و بیمه اتومبیل از سایت بیمه مرکزی 
بیمه اتومبیل
بیمه تکمیلی کمک رسان

– پوشش‌ بيمه‌ بدنه‌ اتومبيل‌

– بيمه‌ شخص‌ ثالث‌ (بيمه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ در مقابل‌ اشخاص‌ثالث‌).

– بيمه‌ حوادث‌ راننده.

– بيمه‌ مازاد مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ در مقابل‌ اشخاص‌ ثالث‌ (تاحدديه‌).

بيمه‌ بدنه‌ اتومبيل

براساس‌ شرايط اين‌ بيمه‌نامه‌، دارنده‌ و يا مالك‌ وسيله‌ نقليه اتومبيل‌ خود را در برابر خطرات‌ بيمه‌مي‌كند تا در صورت‌ بروز حادثه‌ و ايجاد خسارت‌ به‌ وسيله‌ نقليه‌ موضوع‌بيمه‌، شركت‌ بيمه خسارت‌ وارد را براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ جبران‌ كند. بیمه اتومبیل منظور از خطرات‌ موردتعهد بيمه‌گر، همان‌ حوادثي‌ است‌ كه‌ درصورت‌ واقع‌ شدن‌ چنانچه‌ باعث‌ نابودي‌ و يا آسيب‌ ديدگي‌ اتومبيل‌ شود بيمه‌گر موظف‌ به‌ جبران‌ آن‌خواهد بود:

۱-  خطرهاي‌ مورد تعهد بيمه‌گر

– حوادثي‌ كه‌ منجر به‌ ورود خسارت‌ به‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌ گردد، مانند تصادم‌ دو اتومبيل‌،برخورد وسيله‌ نقليه‌ با اجسام‌ ثابت‌ و يا متحرك‌، برگشتن‌ و يا سقوط اتومبيل

– آتش‌سوزي‌، صاعقه‌ و انفجار وسيله‌ نقليه

– سرقت‌ كلي‌

– خسارات‌ وارد به‌ لوازم‌ يدكي‌ اصلي‌ اتومبيل‌ كه‌ براساس‌ كاتالوگ‌ همراه‌ اتومبيل‌ به‌ دارنده‌ آن‌ حويل‌شده‌ باشد

– پرداخت‌ كليه‌ هزينه‌هاي‌ معقول‌ و منطقي‌ كه‌ به‌ منظور نجات‌ مورد بيمه‌ و حمل‌ و نقل‌ آن‌ به ‌تعميرگاه‌ و يا محل‌ امن‌ صورت‌ پذيرفته‌ باشد

– خساراتي‌ كه‌ در جريان‌ حمل‌ و نقل‌ توسط جرثقيل‌، خط آهن‌ و يا ساير وسايل‌ نقليه‌ به‌ مورد بيمه ‌وارد آيد

۲-  خطرهاي‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر

خطرهاي‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر بیمه اتومبیل خطراتي‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ منشأ بروز حادثه‌ منجر به‌ خسارت‌ گردد،بيمه‌گر براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ متعهد جبران‌ خسارت‌ آن‌ نخواهد بود مگر اين‌ كه‌ برخلاف‌ آن‌ توافق‌شده‌ باشد، اين‌ خطرات‌ عبارتند از :

– خسارات‌ ناشي‌ از كهنگي‌، عدم‌ مراقبت‌ و نگهداري‌ و اسقاط اتومبيل

– هرگونه‌ آسيب‌ و خسارت‌ وارد به‌ لاستيكها، جز در زماني‌ كه‌ وسيله‌ نقليه‌ به‌ علت‌ آتش‌سوزي ‌خسارت‌ ديده‌ باشد كه‌ در اين‌ حالت‌ فقط تا ۵ ۰% قيمت‌ لاستيك‌ به‌ عنوان‌ خسارت‌ پرداخت‌ خواهد شد.

– زيان‌ ناشي‌ از عدم‌ استفاده‌ از وسيله‌ نقليه‌ از زماني‌ كه‌ دچار حادثه‌ مي‌شود تا زماني‌ كه‌ راه‌اندازي ‌مجدد مي‌گردد.

– كاهش‌ و پايين‌ آمدن‌ ارزش‌ مورد بيمه‌ براثر حادثه

– خطرات‌ جنگ‌، شورش‌ و انقلاب‌، و خسارات‌ مستقيم‌ و غيرمستقيم‌ ناشي‌ از انفجارهاي‌ هسته‌اي‌ واشعه‌ يون‌زا.

– خطرات‌ طبيعي‌ مانند، زمين‌ لرزه‌، سيل‌ وآتشفشان

– خسارتهاي‌ عمدي‌ بيمه‌گذار

– خسارات‌ ناشي‌ از رانندگي‌ در حين‌ مستي‌ و يا تحت‌ تأثير مواد مخدر و يا آزمايش‌ سرعت

بیمه اتومبیل
بیمه تکمیلی کمک رسان

بيمه‌ شخص‌ ثالث

افرادي‌ كه‌ در يك‌ جامعه‌ زندگي‌ مي‌كنند بايد تابع‌ قوانين‌ و نظامات‌ آن‌ جامعه‌ باشند و به‌ همين‌ دليل‌ چنانچه‌ شخصي‌ چه‌ از روي‌ عمد و چه‌ به‌ علت‌ بي‌احتياطي‌ و غفلت‌ مرتكب‌ عملي‌ خلاف‌ قانون‌ ومقررات‌ شود، مسئول‌ بوده‌ و بايد به‌ مجازات‌ متناسب‌ با آن‌ بي‌احتياطي‌ برسد و زيان‌ وارد اعم‌ از مالي‌ ويا جاني‌ را جبران‌ كند. مسئوليت‌ مدني‌ زماني‌ جنبه‌ عملي‌ به‌ خود مي‌گيرد كه‌ شخص‌ مقصر حادثه‌ مجبورشود زيان‌ وارد به‌ شخص‌ ثالث‌ را جبران‌ كند. تفاوت‌ مسئوليت‌ مدني‌ با مسئوليت‌ جزايي‌ در اين‌ است‌ كه‌مسئوليت‌ جزايي‌ قابل‌ بيمه‌ كردن‌ نيست‌ و مغاير قوانين‌ و عرف‌ جوامع‌ انساني‌ بیمه اتومبیل تلقي‌ مي‌شود.

بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ در ايران‌ در بيست‌ و نهم‌ ديماه ‌ ۱۳۴۷ به‌ تصويب ‌رسيد تا مسئوليت‌ مدني‌ بيمه‌گذار در مقابل‌ اشخاص‌ ثالث‌ در نتيجه‌ حوادث‌ ايجاد شده‌ از وسيله‌ نقليه‌مورد استفاده‌ خود را بيمه‌ كند. بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ در ايران‌ به‌ دو بخش‌ عمده‌ تقسيم‌ مي‌شود كه‌عبارتند از :

بيمه اختياري

بيمه‌ اختياري‌ (كه‌ شامل‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ ديه‌، بيمه‌ مازاد ثالث‌ و بيمه‌ كارت‌ سبز است‌ كه‌ اين‌ سه‌ نوع‌اخير سالها بعد از تصويب‌ قانون‌ بيمه‌ شخص‌ ثالث‌ توسط شركتهاي‌ بيمه‌ طرح‌ريزي‌ و ابداع‌ شده‌ است‌).باتوجه‌ به‌ اين‌ كه‌ اين‌ بيمه‌نامه‌ خسارات‌ مالي‌ و جاني‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ مي‌كند، براساس‌شرايط بيمه‌نامه‌ افراد زير در قبال‌ بيمه‌گذار شخص‌ ثالث‌ شناخته‌ نمي‌شوند

توضیحات بیمه شخص ثالث خودرو و بیمه اتومبیل از سایت بیمه مرکزی 
بیمه اتومبیل
بیمه تکمیلی کمک رسان

الف. بيمه‌گذار و كليه‌ افرادي‌ كه‌ مسئوليت‌ آنها مسئوليت‌ بيمه‌گذار تلقي‌مي‌شود

ب‌. كاركنان‌ بيمه‌گذار مسئول‌ حادثه‌ كه‌ در حين‌ كار و انجام‌ وظيفه‌ باعث‌ بروز حادثه‌ شده‌ باشند

پ. همسر، پدر، مادر، اولاد و اجداد تحت‌ تكفل‌ بيمه‌گذار

ت. راننده‌اي‌ كه‌ حادثه‌ منحصراً در نتيجه‌ خطاي‌ او ايجاد شده‌ باشد

بيمه‌گر، مسئوليت‌ مدني‌ بيمه‌گذار در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را در مورد خسارتهاي‌ مالي‌ تا مبلغ‌ ۲۵۰۰۰ ريال‌ و خسارتهاي‌ جاني‌ حداكثر تا مبلغ‌ ۲۰۰,۰۰۰ ريال‌ بيمه‌ كرده‌ است‌ كه‌ در صورت‌ بروز حادثه‌ آن‌ راپرداخت‌ خواهد كرد

بیمه شخص ثالث خودرو توضیحات بیمه شخص ثالث خودرو و بیمه اتومبیل از سایت بیمه مرکزی 
بیمه اتومبیل
بیمه تکمیلی کمک رسان

خطرهاي‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر

خسارتهاي‌ زير از شمول‌ تعهدات‌ بيمه‌گر خارج‌ است‌:

خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌، جنگ‌ داخلي‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، انقلاب‌

خسارات‌ ناشي‌ از خطرات‌ طبيعي‌ از قبيل‌ سيل‌، زلزله‌، صاعقه‌ و طوفان

خسارات‌ مستقيم‌ و غيرمستقيم‌ ناشي‌ از اشعه‌ يون‌زا و راديواكتيويت

خسارات‌ وارد به‌ محمولات‌ وسايل‌ نقليه‌ مورد بيمه

خسارات‌ ناشي‌ از محكوميت‌ جزايي‌ و پرداخت‌ جرايم

خسارات‌ وارد ناشي‌ از عمل‌ متصرفين‌ غيرقانوني‌ وسايل‌ نقليه‌ يا رانندگان‌ فاقد گواهينامه‌

خسارات‌وارد به‌ بيمه‌گذارو كالا، اموال‌، ساختمانهاو وسايل‌ نقليه ‌تحت‌ مالكيت‌ و يا تصرف‌ بيمه‌گذار

بيمه‌ حوادث‌ راننده‌

اصولا هرتصادم‌ باعث‌بروز دونوع‌ خسارت‌ مي‌شود; نخست‌ خساراتي‌است‌ كه‌ به‌اشخاص‌ ثالث‌ واردمي‌آيد كه‌ لزوماً و برحسب‌ قانون‌، مقصر حادثه‌ ملزم‌ به جبران‌ آن‌ و ديگر خساراتي‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌نقليه‌ مقصر حادثه‌، راننده‌ و سرنشينان‌ آن‌ وارد مي‌آيد. خسارات‌ دسته‌ اول‌ را مي‌توان‌ از محل‌ بيمه‌نامه‌شخص‌ ثالث‌ و يا مازاد ثالث‌ جبران‌ كرد و خسارات‌ دسته‌ دوم‌ خود شامل‌ دو قسمت‌ است‌ كه‌ خسارات‌مالي‌ و خسارات‌ جرح‌ و فوت‌ از اين‌ دسته‌اند. بخش‌ نخست‌ خسارات‌ دسته‌ دوم‌ را مي‌توان‌ از محل‌بيمه‌نامه‌ بدنه‌ اتومبيل‌ جبران‌ كرد و بخش‌ دوم‌ آن‌ يا بايد از طريق‌ بيمه‌نامه‌ حوادث‌ راننده‌ جبران‌ شود ويا بيمه‌نامه‌ ديه‌ اين‌ گونه‌ خسارات‌ جرح‌ و فوت‌ را جبران‌ كند. دراين‌ حالت‌ چنانچه‌ شركت‌ بيمه‌سرنشينان‌ اتومبيل‌ را بيمه‌ كرده‌ باشد، در صورت‌ بروز خسارات‌ جرح‌ و فوت‌، آن‌ را جبران‌ خواهد كرد.

توضیحات بیمه شخص ثالث خودرو و بیمه اتومبیل از سایت بیمه مرکزی 
بیمه اتومبیل
بیمه تکمیلی کمک رسان

۱-  خطرهاي‌ مورد تعهد بيمه‌گر

براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ حوادث‌ راننده‌، چنانچه‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌ به‌ علت‌ آتش‌سوزي‌،انفجار، واژگون‌ شدن‌، منحرف‌ شدن‌ و يا سقوط باعث‌ بروز هرگونه‌ خسارت‌ جرح‌ و فوت‌ سرنشينان‌اتومبيل‌ شود، بيمه‌گر متعهد است‌ خسارات‌ وارد را براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ پرداخت‌ كند. لازم‌ به‌ ذكراست‌ كه‌ تعهد بيمه‌گر در مورد بيمه‌نامه‌ حوادث‌ راننده‌ محدود به‌ ظرفيت‌ مجاز اتومبيل‌ مورد بيمه‌است‌. در واقع‌ بيمه‌ سرنشين‌ نوعي‌ بيمه‌نامه‌ حادثه‌ است‌ كه‌ در آن‌ خطرات‌ مورد بيمه‌، محدود به‌مواردي‌ است‌ كه‌ در بيمه‌نامه‌ از آنها به‌ عنوان‌ حوادث‌ مشمول‌ بيمه‌ نام‌ برده‌ شده‌ است

۲-  خطرهاي‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر

سرنشينان‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌ در مقابل‌ حوادث‌ مذكور در بند تحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ قراردارند و تابع‌ شرايط عمومي‌ بيمه‌نامه‌ حوادث‌ راننده‌ مي‌باشند; اما در صورتي‌ كه‌ بروز و منشأ حادثه‌يكي‌ از خطرات‌ مذكور در ذيل‌ باشد، بيمه‌گر تعهدي‌ در جبران‌ خسارت‌ ندارد

خسارات ‌ناشي ‌از خطرات‌طبيعي‌ مانند زلزله‌، سيل‌، طوفان‌، صاعقه‌ و آتشفشان‌ كه‌ انسان‌ در ظهور وبروز آنها دست‌ نداشته‌ و بروز آن‌ خارج‌ از اراده‌ بشر است

خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، اعتصاب‌ و … كه‌ معروف‌ به‌ خطرات‌ اجتماعي‌است‌ قابل‌ جبران‌ نيست‌ مگر اين‌ كه‌ شرط خلاف‌ ديگري‌ بين‌ طرفين‌ قرارداد توافق‌ شده‌ باشد

خسارات‌ ناشي‌ از كاربرد وسيله‌ نقليه‌ در مسابقات‌ شرطبندي‌ و آزمايشهاي‌ رانندگي

خسارات‌ ناشي‌ از تشعشعات‌ راديواكتيويته‌ و اشعه‌ يون‌زا.

خسارات‌ وارد به‌ سرنشينان‌ اتومبيل‌ چنانچه‌ در زمان‌ سوختگيري‌ آن‌ ايجاد شده‌ باشد

اصولا خسارات‌ وارد در صورتي‌ قابل‌ جبران‌ است‌ كه‌ راننده‌ داراي‌ گواهينامه‌ مجاز رانندگي‌ باشد. درصورتي‌ كه‌ حادثه‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و ازكارافتادگي‌ سرنشينان‌ اتومبيل‌ شود، غرامت‌ براساس‌ جدول‌نقص‌ عضو و ازكارافتادگي‌ پرداخت‌ و تسويه‌ خواهد شد.

توضیحات بیمه شخص ثالث خودرو و بیمه اتومبیل از سایت بیمه مرکزی بیمه اتومبیل
بیمه تکمیلی کمک رسان

پوشش مازاد برای خسارت‌های مالی

طبق ماده ۸ قانون بيمه اجباري بیمه اتومبیل خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال ۱۳۹۵، حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت ‌بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بيمه‌گذار موظف به أخذ الحاقيه نمي‌باشد. بنابراین تهیه پوشش مازاد جانی ( بدنی) موضوعیت ندارد.

حداقل مبلغ بيمه‌ موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد (۵/۲%) تعهدات بدني است. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارت‌هاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بيمه تکمیلی تحصيل كند.

تبصره: در صورتي كه بيمه‌گذار در خصوص خسارت‌هاي مالي تقاضاي پوشش بيمه‌اي بيش از سقف مندرج در اين ماده را داشته باشد بيمه‌گر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه تكميلي با بيمه‌گذار مي‌باشد. حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط كلي كه توسط بيمه مركزي اعلام مي‌شود، توسط بيمه‌گر تعيين مي‌گردد.

خدمات کمک‌رسانی اتومبیل

راهنمای استفاده از پنل SoS

بیمه تکمیلی کمک رسان

خدمات خاص بیمه SoS

خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS

خدمات درمان و امداد پزشکی

بیمه نامه باربری

بیمه حمل و نقل کالا یا بیمه نامه باربری بیمه ای است که بموجب آن بیمه گر در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت می کند متعهد می شود چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه ، کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه هائی در رابطه با این خطرات متحمل شود زیان وارده را جبران نماید .

بیمه نامه باربری کمک رسان6
بیمه نامه باربری

انواع بیمه های باربری

الف- بیمه های باربری وراداتی

ب- بیمه های باربری صادراتی

ج- بیمه های باربری داخلی

الف) بيمه هاي باربری وارداتي :

كالاهايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي از كشورهاي خارجي خريداري مي گردند که به  صورت خريدهاي براتي , بدون انتقال ارز و يا از طريق اعتبارات اسنادي انجام مي گيرد و با توجه به تبصره ب  ماده ۷۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران  و بیمه گری ابتياع اين نوع بيمه نامه براي واردكنندگان اجباري مي باشد.

ب ) بيمه هاي باربری صادراتي

كالاهايي كه از ايران به مقصد كشورهاي خارجي حمل مي گردند نياز به بيمه نامه صادراتي دارند.

ج ) بیمه های باربری داخلی

بیمه نامه باربری داخلی بابت محمولاتی صادر می شود که از یک یا چند مبداء در داخل کشور به سایر مقاصد کشور حمل گردد. بنابراین مبدا و مقصد این نوع بیمه نامه در داخل کشور قرار دارد

در بیمه نامه های باربری داخلی خطرات تحت پوشش به دو دسته خطرات اصلی و اضافی تقسیم می شود که به شرح ذیل می باشد :

۱-  خطرات اصلی

این خطرات از آن جهت اصلی نامیده می شوند که ارتباطی به ماهیت مورد بیمه ندارد و تواتر آنها بیشتر از سایر خطرات مرتبط با کالاهای خاص می باشد این خطرات عبارتند از: آتش‌سوزی و حادثه وسیله نقلیه شامل تصادف، واژگون شدن و پرت شدن وسیله نقلیه.

۲-  خطرات اضافی

این گروه از خطرات متنوع بوده و بیشتر مرتبط با نوع کالا می باشد که با درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه اضافی می توان آنها را پوشش داد . خطرات رایج اضافی عبارتند از :

– برخورد جسم خارجی با مورد بیمه

– پرت شدن محموله از روی وسیله نقلیه ؛ مشروط بر اینکه کالای خسارت دیده به رویت بیمه گر رسیده باشد .

– بارگیری و تخلیه مورد بیمه

– سرقت کلی محموله همراه با وسیله نقلیه با فرانشیز ۲۰ درصد ارزش محموله

انواع پوشش های بیمه باربری صادراتی ووارداتی

الف- پوشش Total Loss

ب- مجموعه شرایط C

ج- مجموعه شرایط B

د- مجموعه شرایط  A

بیمه نامه باربری کمک رسان2
بیمه نامه باربری

الف) پوششTotal Loss  :

اين نوع بيمه نامه در قديم به عنوان بيمه نامه هاي تشريفاتي و گمركي نيز ناميده مي شد چرا كه معمولاً محمولاتي كه تا گمرك بدون بيمه نامه حمل شده است و يا از بيمه نامه اي كه توسط شرکت های بیمه خارجی صادر شده بود  استفاده گردیده است ، با توجه به ماده ۷۰ قانون تاسیس بیمه و بیمه گری و لزوم داشتن بیمه نامه ایرانی برای ترخیص کالا به همین جهت معمولاً صاحبان كالا از اين نوع بيمه نامه ابتياع مي نمایند تا به دليل پائين تر بودن نرخ حق بيمه و به علت دارا بودن حداقل پوشش بيمه اي ، هزينه كمتري را متحمل شوند.

“در این حالت كالاي مورد بيمه فقط در اثر از بين رفتن كل محموله در يك مرحله و در نتيجه آتش سوزي تحت پوشش می باشد . “

  ب) مجموعه شرایط C:

خطرات تحت پوشش در مجموعه شرايط بيمه گران كالا با كلوز C عبارتست از :

آتش سوزي یا انفجار

به گل نشستن , زمين گيرشدن , برخورد با كف دريا , غرق شدن یا  واژگون شدن كشتي يا شناور

واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني

تصادم يا برخورد كشتي , شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب

تخليه كالا در بندر اضطراري

فدا کردن كالا در جريان زيان همگاني

به دريا انداختن كالا براي سبك سازي

خسارت همگانی

مسئولیت مشترک در تصادم

علاوه بر خطرات فوق الاشاره در كلوز C , می توان با دریافت حق بیمه اضافی خطر عدم تحويل يك بسته كامل كالا طبق كلوز عدم تحویل انستیتو بيمه گران لندن را تحت پوشش قرار گيرد، اين بيمه نامه با توجه به خطرات محدود خود جزء بيمه نامه هاي ارزان قيمت محسوب مي گردد كه معمولا” فقط براي برخي كالاها كه احتمال خسارت هاي جزئي آنها كمتر است به كار مي رود .

بیمه نامه باربری کمک رسان3

ج) مجموعه شرایط B:

خطرات تحت پوشش در مجموعه شرايط بيمه گران كالا با كلوز B عبارتست از :

تمامي خطرات ذكر شده در مجموعه شرايط C

زلزله , آتشفشان يا صاعقه

به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي

ورود آب دريا , درياچه , رودخانه به كشتي , شناور , محفظه كالا, كانتينر يا محل انبار

تلف كلي هربسته دركشتي ياشناور وياتلف كلي هر بسته به علت افتادن در هنگام بارگيري و يا تخليه كشتي يا شناور

فرانشيز یا سهم بیمه گذار از خسارت :

در مجموعه شرايط B  به علت پوشش خطرات اضافي در ايران ۳% ارزش هر بسته خسارت ديده تحت عنوان فرانشيز به عهده بيمه گذار مي باشد

بیمه نامه باربری کمک رسان4

د) مجموعه شرایط A:

در مجموعه شرايط بيمه گران كالا با كلوزAتمامي خطرات به جز مواردذیل (استثنا شده در مجموعه شرایط مذکور) تحت پوشش قرار ميگيرد.

·         تلف شدن،آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه گذار

·         نشست و ریزش عادی،کسری عادی وزن با حجم و یا فرسودگی عادی مورد بیمه

·         تلف شدن ، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی کالای مورد بیمه

·         تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کالای مورد بیمه

·         تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ای که علت آن تأخیر باشد،حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد

·         تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی

·         تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ای ناشی از کاربرد هر نوع سلاح یا وسیله ای که با انرژی اتمی یا شکست هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو باشد

·         عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا شناور یا نامناسب بودن کشتی یا شناور برای حمل ایمن کالای مورد بیمه

·         جنگ ، جنگ داخلی ، انقلاب ، شورش ، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور

·         توقیف ، ضبط، مصادره ، تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها

·         اعتصاب ، تعطیل محل کار ، درگیریهای کارگری ، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی

·         هرگونه عمل تروریستی

استثنائات شرایط سه گانه A, B, C:

در هر سه كلوزA, B, Cاستثنائات مندرج در بندهاي ۴, ۵, ۶ و۷ يكسان مي باشند به جز ” آسيب عمدي ياتخريب عمدي كالاي مورد بيمه ياقسمتي از آن توام با سوءنيت از طرف هر كس به غیر از بیمه گذار ” كه در شرايطA پوشش دارد.

–           شروع و خاتمه تعهدات بيمه گر:

·         بیمه نامه های باربری بین المللی:

مدت اعتبار بیمه نامه های A  ، B و C یکسان بوده و به منظور مطالعه دقیق تر مدت اعتبار آنها به بند ۸ هر یک از مجموعه شرایط های سه گانه و بند ۵ ازماده ۲ شرایط عمومی بیمه باربری  (آیین نامه شماره۷۹ مصوب شورای عالی بیمه )رجوع شود .

مدت های یاد شده در کلوز و شرایط عمومی را می توان قبل از انقضای آن با پرداخت حق بیمه اضافی با صدور الحاقیه  تمدید، افزایش داد..

·         بیمه نامه های داخلی:اين بيمه از زمانيكه وسيله نقليه حامل كالا انبار يا محل نگهداري مذكور در اين بيمه نامه را به منظور شروع حمل ترك مي نمايد، آغاز و در طول جريان و مسيرعادي حمل ادامه مي يابدو به محض رسيدن وسيله حمل به مقصد مندرج در اين بيمه نامه خاتمه مي يابد.

بیمه نامه باربری کمک رسان5

·         مدت اعتبار بيمه نامه ها :

در صورتيكه تا قبل از انقضاي تاريخ مدت اعتبار بيمه نامه , طبق ماده ۱۵ از شرایط عمومی بیمه باربری ( وارداتی و صادراتی ) تمام یا بخشی از محموله حمل نشده باشد بیمه گذار پیش از انقضای مدت بیمه نامه می بایستی درخواست تمدید بیمه نامه را به بیمه گر ارائه تا الحاقیه مربوطه صادر گردد.

 شرط طبقه بندي كشتي ها :

باتوجه به ماده ۳ شرایط عمومی بیمه باربری حمل دریایی کالای مورد بیمه باید به وسیله کشتی طبقه بندی شده انجام شود.درغیر این صورت ،بیمه گذار موظف است مشخصات کشتی ویا شناورهاب موردنظر راقبل از شروع حمل به بیمه گر اعلام وموافقت اورا اخذ نماید .چنانچه حمل کالای مورد بیمه با کشتی طبقه بندی نشده بدون اطلاع بیمه گذارانجام شده باشد بیمه گذار موظف است بلافاصله پس از اطلاع ،مراتب را به بیمه گر اعلام وشرایط واضافه نرخ مربوط به حمل کالای مورد بیمه با کشتی طبقه بندی نشده را قبول کند.

بيمه ارزش اضافی:

باتوجه به ماده ۵ شرایط عمومی بیمه باربری چنانچه بین بیمه گر وبیمه گذار توافق نشده باشد قیمت کالای مورد بیمه ،معادل مجموع قیمت خرید کالا،هزینه حمل وسایر هزینه های متعارف خواهد بود.

بیمه گر می تواند درصورت تقاضای بیمه گذار ،بادریافت حق بیمه متعلقه خسارت عدم النفع مربوز به این بیمه نامه را به مقدار مورد توافق (حداکثر به میزان ۱۰درصد قیمت کالای مورد بیمه مندرج در این ماده )بیمه نماید.

بیمه نامه باربری کمک رسان1

موارد مشمول اضافه نرخها :

۱-  حمل كالا با كشتي غير طبقه بندي

۲- حمل كالا با موتور لنج ، دوبه ، بارج ، لندینگ کرافت

۳- در صورتی که تمام یا بخشی از مورد بیمه بر روی عرشه کشتی حمل گردد و بر همین اساس بارنامه بصورت حمل روی عرشه صادر شده باشد،  مسئولیت بیمه گر در قبال تلف یا آسیب وارده به آن قسمت از مورد بیمه مادامی که بر روی عرشه کشتی قرار گرفته است محدود به خطرات مندرج در کلوز C می باشد مگر اینکه بطور صریح در ازاء حق‌بيمه اضافي (درصورت درخواست بيمه‌گر) توافق دیگری شده باشد. در مورد کالاهایی که در کانتینر فلزی تمام بسته قرار گرفته باشند یا شرایط آنها به گونه ای بوده که درعرف کشتیرانی این گونه حمل را مجاز تلقی نماید از این شرط مستثنی می باشند.

۴-در صورتیکه سن کشتی بالاتر از سن مقرر در کلوز باشد می بایست طبق جدول اضافه نرخ ، حق بیمه مربوطه اخذ گردد.

مدارک مورد نیاز بیمه SoS

خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS

بیمه تکمیلی کمک رسان

خدمات درمان و امداد پزشکی

خدمات خاص بیمه So

این اطلاعات از سایت بیمه مرکزی ارائه شده است : آدرس سایت بیمه مرکزی قسمت بیمه نامه باربری

بیمه نامه آتش سوزی

اطلاعات بیمه آتش سوزی
اطلاعات بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی: اصولا علم وآگاهي بيمه گذاردر مورد پوشش هاي بيمه اي وشرايط بيمه نامه هاي مختلف غير از آنكه اهرم بسيار مفيدي برای وی به شمار مي رود ، بازوي توانايي در شناساندن وارايه خدمات بهتر توسط بيمه گران است.بايد در نظر داشت به همان نسبت كه بيمه گذار بهتر وبيشتر از شرايط ومقررات بيمه آگاه باشد ،
مي تواند در انتخاب بيمه نامه وپوشش  مناسب بادست بازتري عمل كند كه ازاين طريق به فراگير شدن وارتقاء فرهنگ بيمه در جامعه كمك مي كند .

يكي از رشته هايي كه اطلاعات بيمه گذار در انتخاب پوشش وشرايط مناسب در آن حائز اهميت بسيار است بيمه آتش سوزي است  بنابراين ابتدا تعريف بيمه آتش سوزي واصول حاکم بربیمه های آتش سوزی ، انواع بیمه نامه های آتش سوزی ،موارد تحت پوشش وسپس خطرات واستثنائات اين بيمه نامه بصورت خلاصه بيان می گردد.

تعريف بيمه آتش سوزی:

 قراردادبيمه آتش سوزي توافقي است بين بيمه گذار از يك سو وبيمه گر از سوي ديگر كه براساس آن بيمه گر متعهد مي گردد در قبال در يافت حق بيمه  خسارت وارد به مورد بيمه (اموال بيمه شده )رادر صورت وقوع خطرات بيمه شده كه منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بيمه شود در حدود تعهدات خود (سرمايه مورد بيمه )وبراي دوره زماني معين جبران نمايد.در اين حالت خسارت وارده قابل پرداخت به بيمه گذار وياذينفع مندرج در بيمه نامه مي باشد.

اصولا در صدور بیمه نامه آتش سوزی باید سه اصل حسن نیت ،اصل نفع بیمه پذیرواصل جبران خسارت وجود داشته باشد تا بیمه نامه براصول صحیح ودرستی استوارباشد،زیرا بیمه گذارموظف است کلیه سوالات مندرج در فرم پیشنهاد بیمه آتش سوزی رابراساس حسن نیت وبادقت پاسخ دهد ودرعوض بیمه گر موظف است که درصورت بروز حریق وایجاد خسارت ،حداکثر خسارت مالی حادث شده راباتوجه به شرایط بیمه نامه ومشروط به اینکه از سرمایه بیمه نامه تجاوز نکند در وجه بیمه گذار پرداخت نماید.

بیمه نامه آتش سوزی
بیمه نامه آتش سوزی

شرایط حاکم بر قرارداد بیمه آتش سوزی

در بیمه آتش سوزی علاوه بر حاکم بودن قانون بیمه شرایط عمومی واختصاصی وخاص بیمه نامه نیز برروابط بیمه گر وبیمه گذار حاکم می باشد.

شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی

مجموعه شرایطی است که درباره  مسائل عام  وکلیات قرارداد در چارچوب قوانین ومقررات بیمه ای تنظیم وبرروابط بین بیمه گر وبیمه گذار حاکم می باشد که این شرایط مصوب شوارای عالی بیمه بوده و به صورت چاپی در ظهر بیمه نامه آتش سوزی آورده می شود.  

شرایط خصوصی بیمه نامه آتش سوزی

مجموعه شرایطی است که توافق های بین بیمه گر و بیمه گذار در آن قید می شود که به صورت تایپ شده در بخش توضیحات بیمه نامه آورده وبه امضاءبیمه گر می رسد .این شرایط تا آنجائیکه مغایر با قوانین الزام آور نباشد می تواند ناقض شرایط عمومی بیمه نامه قرارگیرد وبه عبارتی می توان گفت شرایط خصوصی بیمه نامه برشرایط عمومی بیمه نامه مقدم است .

شرایط خاص بیمه نامه آتش سوزی

مجموعه شرایط و توافقهایی است که بین بیمه گر و بیمه گذار به صورت اختصاصی و تنها مختص یک مورد بیمه خاص صورت می گیردواین توافقها عمومیت نداشته وقابل تسری به کلیه موارد بیمه ای نمی باشد.

 بر اساس تفاوت در تعريف بعضي بخش هاي مورد نياز در قرارداد بيمه آتش سوزي ، مي توان اين نوع بيمه را به ۳شاخه زير تفكيك كرد :

۱-     آتش سوزي اماكن مسكوني:

در اين نوع بيمه نامه ،منازل مسكوني تحت پوشش قرارمي گيرد .موارد تحت پوشش شامل ساختمان،مشاعات ،تاسيسات واثاثيه منزل مي باشد

۲-     آتش سوزي اماكن اداري –تجاري (غير صنعتي):

اين نوع بيمه نامه شامل تمام ريسك هاي تجاري فروشگاهها،كارگاهها،تعميرگاهها،مراكز ورزشي ،تفريحي و…. مي باشد.

۳-     آتش سوزي اماكن صنعتي:

در اين نوع بيمه نامه ،تمامي ريسك هاي صنعتي در كارخانجات وسايرمراكز تحت پوشش قرارمي گيرد، دارائي ها و اموالي كه در يك كارخانه مي توان بيمه نمود شامل ساختمان ها،ماشين آلات ، تاسيسات ، موجودي موارد اوليه وموادساخته شده ، ابزارآلات و تجهيزات ، اثاثيه ثابت و لوازم اداري و…. مي باشد

بیمه نامه آتش سوزی
اطلاعات بیمه نامه آتش سوزی

در تقسیم بندی دیگری بیمه نامه های آتش سوزی را می توان به صورت دیل تقسیم نمود :

بيمه‌نامه‌ آتش‌سوزي‌ با سرمايه‌ ثابت

–         با اين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌، بيمه‌گر خسارات‌ ناشي‌ از آتش‌سوزي‌ به‌ اموال‌ مورد بيمه‌ را تا حداكثرسرمايه‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ و به‌ ميزان‌ زيان‌ وارد شده‌ جبران‌ مي‌كند. اصولا خسارات‌ پرداختني‌نمي‌توانداز مابه‌التفاوت‌ ارزش‌ هريك‌از اقلام‌بيمه‌شده‌ بلافاصله‌قبل‌ و بعداز بروز خسارت‌ و يا در صورت‌وقوع‌ حادثه‌ منجر به‌ خسارت‌ كلي‌، از مبلغ‌ بيمه‌ شده‌ هريك‌ از اقلام‌ خسارت‌ ديده‌ بيشتر باشد. بيمه‌گذاردر زمان‌ اخذ پوشش‌ بيمه‌اي‌ بايد دقت‌ كند كه‌ اموال‌ خود را به‌ قيمت‌ واقعي‌ آن‌ بيمه‌ كند، در غير اين‌صورت‌ براساس‌ ماده‌ ۱۰ قانون‌ بيمه‌ در صورتي‌ كه‌ مالي‌ به‌ كمتر از ارزش‌ واقعي‌ خود بيمه‌ شده‌ باشد، بيمه‌گر فقط به ‌تناسب‌ مبلغي‌كه‌ بيمه‌ كرده‌ به‌قيمت‌واقعي‌ مال‌ مسئول‌ جبران‌ خسارت‌ بيمه‌گذار خواهد بود.

بيمه‌نامه‌ آتش‌سوزي‌ با شرايط جايگزيني‌ و بازسازي

كاربرد اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ در زماني‌ توصيه‌ مي‌شود كه‌ ارزش‌ واحدهاي‌ صنعتي‌ و تجاري‌ و يا صنفي‌ به‌ دليل‌ اعمال‌ ضريب‌ استهلاك‌ يا مستهلك‌ شده‌ و يا به‌ میزان  ۵۰% و يا بيشتر كاهش‌ يافته‌است‌ درصورتي‌كه‌ جايگزيني‌ و يا بازسازي‌ همين‌ واحدهاي‌ مستهلك‌ شده‌ به‌ دليل‌ شرايط خاص‌ اقتصادي‌ جامعه‌ به‌ چندين‌برابر افزايش‌ يافته‌ است‌. درصورت‌ وجود چنين‌ شرايطي‌، بيمه‌گر توافق‌ مي‌كند كه‌ بيمه‌گذار كليه‌تأسيسات‌ و دارايي‌هاي‌ خودرا مجدداًً و به‌ ارزش‌ روز ارزيابي‌ كند و آنها را با قيمتهاي‌ جديد تحت‌پوشش‌ درآورد. دراين‌حالت‌ چنانچه‌ اموال‌ موردبيمه‌ به‌علت‌بروز يكي‌ازخطرات‌ مشمول‌بيمه‌ تلف‌شده‌و يا خسارت‌ببيند، بيمه‌گر نسبت‌به‌ تعمير و بازسازي‌ ساختمان‌ آسيب‌ديده‌ و چنانچه‌ ماشين‌آلات‌ واحدصنعتي‌ باشد، نسبت‌ به‌ جايگزيني‌آن‌ اقدام‌لازم‌ را انجام‌ خواهدداد. يكي‌ از جنبه‌هاي‌ مهم‌ و حياتي‌بيمه‌نامه‌ كه‌ نمونه‌ بارز ارائه‌ خدمات‌ قابل‌ قبول‌ شركت‌ بيمه‌ است‌، در انجام‌ عمل‌ بازسازي‌ و جايگزيني‌در اسرع‌ وقت‌ و در واقع‌ در مدت‌ زمان‌ متعارف‌ و قابل‌ قبول‌ است‌.

بيمه نامه آتش سوزي باشرايط اظهارنامه ای:

معمولا شركتهاي‌ بيمه‌، در زمان‌ صدور بيمه‌نامه‌هاي‌ آتش‌سوزي‌، سرمايه‌معيني‌ را براي‌ ماشين‌آلات‌ و يا مواد اوليه‌ و يا در جريان‌ ساخت‌ به‌ عنوان‌ حداكثر سرمايه‌ براي‌ پرداخت‌خسارت‌ در بيمه‌نامه‌ قيد مي‌كنند. اين‌ حداكثر سرمايه‌ معمولا از طرف‌ بيمه‌گذار تعيين‌ مي‌شود. امروزه ‌باتوجه‌ به‌ پيچيدگي‌ واحدهاي‌ توليدي‌، صنعتي‌ و حجم‌ مبادلات‌ و كالايي‌ كه‌ هر روز به‌ انبارها وارد و يا ازآن‌ خارج‌ مي‌شود و درنظر گرفتن‌ تورم‌ و افزايش‌ قيمتها در مدت‌ كوتاه‌ باعث‌ شده‌ كه‌ صاحبان‌ صنعت‌ وتوليد كنندگان‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ مورد نياز خود را به‌ نحوي‌ دريافت‌ كنند كه‌ در صورت‌ بروز حادثه‌ حريق‌،سرمايه‌هاي‌ تحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ به‌ ارزش‌ روز بوده‌ و در زمان‌ وجود نوسانات‌ شديد در قيمت‌ و يا درميزان‌ موجودي‌، نياز به‌ افزايش‌ و يا كاهش‌ آن‌ از طريق‌ صدورالحاقيه‌ نباشد.

از ويژگيهاي‌ خوب‌ اين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ آن‌ است‌ كه‌ در بيمه‌نامه‌هاي‌ اظهارنامه‌اي‌، سقف‌حداكثري‌ براي‌ تعهد بيمه‌گر در مورد جبران‌ خسارت‌ معين‌ مي‌شود و بيمه‌گذار هم‌ براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ و مدت‌ تعيين‌ شده‌ در آن‌ براي‌ اعلام‌ موجودي‌ خود در طول‌ مدت‌ اعتبار بيمه‌نامه‌ اقدامات‌ لازم‌را انجام‌ مي‌دهد. براساس‌ توافق‌ انجام‌ شده‌، اعلام‌ ميزان‌ موجودي‌ مي‌تواند ماهانه‌، سه‌ ماهه‌ و يا كمتر وبيشتر باشد، اما بايد اضافه‌ كرد، كه‌ هرچه‌ فاصله‌ مدت‌ اعلام‌ موجودي‌ كمتر باشد، در زمان‌ بروز خسارت‌رقم‌ واقعي‌تر و صحيح‌تر محاسبه‌ خواهد شد، اما در صورتي‌ كه‌ بيمه‌گذار براساس‌ شرايط قرارداد عمل‌نكرده‌، موجودي‌ خود را بموقع‌ اعلام‌ نكند، در صورت‌ بروز خسارت‌، حداكثر مبلغ‌ بيمه‌ شده‌ مأخذ ومبناي‌ محاسبه‌ خسارت‌ قرار خواهد گرفت‌ و بيمه‌گر ضمن‌ انجام‌ حسابرسي‌ دفترها، اسناد و مدارك‌معتبر بيمه‌گذار، نسبت‌ به‌ تعيين‌ موجودي‌ و تسويه‌ خسارت‌ اقدام‌ خواهد كرد. محاسبه‌ حق‌ بيمه‌ اين‌گونه‌ بيمه‌نامه‌ها به‌ صورت‌ موقت‌ است‌ و به‌ مأخذ حداكثر سقف‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ دريافت‌ مي‌شود.اما ممكن‌ است‌ اظهارنامه‌هاي‌ ارسالي‌ از سوي‌ بيمه‌گذار كمتر از سقف‌ سرمايه‌ بيمه‌نامه‌ باشد كه‌ در اين‌صورت‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار توافق‌ مي‌كنند كه‌ ۷۵% حق‌ بيمه‌ سقف‌ قرارداد پرداخت‌ شود و حق‌ بيمه‌قطعي‌ پس‌ از پايان‌ دوره‌ بيمه‌نامه‌ و بررسي‌ اظهارنامه‌هاي‌ ارسالي‌ محاسبه‌ گردد. اما به‌ هر حال‌ حق‌ بيمه‌قطعي‌ در هيچ‌ زمان‌ كمتراز ۵۰% حق‌ بيمه‌ اصلي‌ بيمه‌نامه‌ نخواهد بود.به‌ هر حال‌ در زمان‌ صدور بيمه‌نامه‌هاي‌ اظهارنامه‌اي‌ بايد دقت‌ كرد كه‌ اظهارنامه‌هاي‌ ارسالي‌ بدقت‌مورد رسيدگي‌ قرار گيرد و ارسال‌ آنها هم‌ بموقع‌ صورت‌ پذيرفته‌ و مبلغ‌ اظهارنامه‌ نيز از حداكثر سقف‌بيمه‌نامه‌ بيشتر نباشد، زيرا حداكثر تعهد بيمه‌گر همان‌ سقف‌ بيمه‌نامه‌ است‌ و چنانچه‌ بيمه‌گذار موجودي‌بيشتري‌ در انبار دارد حتماًً بايد طي‌ الحاقيه‌اي‌ سقف‌ بيمه‌نامه‌ را افزايش‌ دهد.

اطلاعات بیمه نامه آتش سوزی
اطلاعات بیمه نامه آتش سوزی

بيمه نامه باشرايط فرست لاس:

در شرایطی از بیمه ( first loss ) فرست لاس استفاده می شود که بیمه گذّار مطمئن است هر اندازه خسارت شدید باشد امکان از بین رفتن تمامی مورد بیمه وجود ندارد یا اینکه اموال بیمه شده در سطح جغرافیائی بسیار وسیع و پراکنده است و بر اثر حادثه فقط بخشی از آن دچار خسارت می شود و همچنین می توان آن را به چندین ریسک مستقل تقسیم کرد و برای مورد بیمه از نظر سرمایه ، خطرهای بیمه شده و سایر عوامل سرمایه فرست لاس محاسبه کرد در مواردی که محاسبه سرمایه کل مورد بیمه امکان پذیر نبوده و مرتب در حال تغییر است(مثل انبارهای عمومی ) از بیمه نامه فرست لاس استفاده می شود اصولاً در برخی از رشته ها تمام اموال درمعرض خطر نیستند نظیر سرقت در اینگونه موارد به جای اینکه مورد بیمه به ارزش کل بیمه شود آن را به حداکثر مبلغی که مبین حداکثر خسارت وارده براثرتحقق خطربیمه شده است بیمه می کنددر زمینه بیمه نامه های فرست لاس به ۳ نکته بشرح ذیل باید توجه شود

۱-  حداکثرتعهد بیمه گر در هرحادثه مبلغ بیمه شده (ارزش فرست لاس ) است و به هیچ وجه از آن تجاوز نمی کند

۲-  حق بیمه بر اساس سرمایه کل تعیین می شود لذا بیمه گذار موظف است که باز هم ارزش کل مورد بیمه را در حد امکان برای محاسبه حق بیمه اعلام کند

۳- بیمه گر در نرخ حق بیمه بر اساس شرایط فرست لاس تخفیف خاص اعمال می نماید .

به طور كلي در اين نوع بيمه توجه به مسايلي از قبيل تعيين دقيق ارزش هابه تفكيك ودر حد امكان ارائه اطلاعات صحيح در باره مورد بيمه ،تعيين حدود وثغور قسمت هاي مشترك وذكر مصالح مورد استفاده ،ارائه اطلاعات كافي در موردوسايل ولوازم وانتخاب خطرات اضافي مناسب به فراخور مورد بيمه قابل توجه است .در اينجا نقش اطلاع وآگاهي بيمه گذار كاملا ملموس است ومي توان بيمه گذاران رادر آشناساختن به  شرايط ومقررات بيمه راهنمايي كرد.به طور مثال براي منزل مسكوني  كه به صورت آپارتماني در طبقه سوم يك ساختمان قراردارد ،پوشش خطر سيل لزومي ندارد ويادر مناطقي كه اصولا باتوجه به سابقه جغرافيايي هيچ گاه در آنجا وزش باد وطوفان وجود نداشته ارئه پوشش طوفان صحيح نمي باشد .

خطرات تحت پوشش بيمه نامه آتش سوزي نيز به دوبخش:

 الف )خطرات اصلي

ب)خطرات تبعي (اضافي )قابل تقسيم است

الف )خطرات اصلي

باخريد بيمه نامه آتش سوزي ،خود بخود سه خطر آتش سوزي ،انفجار وصاعقه تحت پوشش قرار
 مي گيرد كه از يكديگر قابل تفكيك نبوده وتعريف هر يك از آنها باتوجه به شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي (آئين نامه شماره ۲۱ مصوب شواري عالي بيمه )به شرح ذيل مي باشد:

۱-     آتش :مقصود از آتش عبارت است از تركيب هرماده بااكسيژن به شرط آنكه باشعله همراه باشد

۲-     صاعقه: صاعقه عبارت است از تخليه بار الكتريكي بين دوابر يابين ابروزمين كه براثر القاء دوبار مخالف بوجود آيد.

۳-     انفجار: هرنوع آزاد شدن ناگهاني انرژي حاصل از انبساط يابخار راانفجار گويند.

اطلاعات بیمه نامه آتش سوزی
اطلاعات بیمه نامه آتش سوزی

ب) خطرات تبعي (اضافي):

خطرات اضافي (تبعي)آن دسته از خطراتي هستندكه به طور مجزا وبدون وجود بيمه آتش سوزي بيمه نمي گردند بلكه مورد بيمه بايد در مقابل آتش سوزي بيمه شود تابتوان به تبع آن خسارات وارده به مورد بيمه ناشي از خطرات اضافي راتحت پوشش قرارداد.

خطرات اضافي بيمه آتش سوزي عبارتند از :

۱-     زلزله وآتشفشان: خسارت مستقيم وارد به ساختمانهااعم از مسكوني ،صنعتي وغير صنعتي وهمچنين اثاثيه ولوازم موجود در آنها قابل جبران است

۲-     سيل :خسارت وارده به مورد بيمه در اثر طغيان رودخانه هاوياجريان هايز آب خارج از مسير طبيعي خود به علت ريزش باران بوجود آيد تحت پوشش است در اين بخش بعضي از خسارات مستثني شده اند كه مهمترين آنها عبارتند از خسارات ريزش ونشست ،خسارات وارد به حسارهاوخسارات ناشي از جزرومد

۳-     طوفان:در بيمه طوفان خسارتهاي ناشي از طوفان ،تند باد وگرد باد تحت پوشش قرار مي گيرد.

۴-     ضايعات ناشي از برف وباران:خسارات وارده در اثر نشت آب از سقف وبام ساختمانهاتحت پوشش است

۵-     تركيدگي لوله آب:خسارات ناشي از تركيدن لوله هاي آب قابل پرداخت است در اين بخش خسارات وارده به خود لوله تحت پوشش نيست

۶-     دزدي باشكست حرز:بيمه گر خسارات ناشي از فقدان ياخرابي اموال بيمه شده راكه در نتيجه دزدي باشكست حرز روي دهد حداكثر تامبلغ بيمه شده جبران مي نمايد

سرقت يادزدي به مواردذيل اطلاق مي شود:

–    بالارفتن ازديوارمحل استقرار اموال بيمه شده ياشكستن درب وياخراب كردن ديوارونظاير آن

–    باز كردن درب به وسيله كليد تقلبيوساير آلات وادواتي كه عادتا براي بازكردن قفل بكار نمي رود

–    ورود به محل باارعاب وتهديد بيمه گذار وياساير اعضاي خانواده وياخدمتگزار وي

۷-     سقوط هواپيماوهلي كوپتر:خسارات ناشی از سقوط هواپیما وقطعات آن وهمچنین چرخ بال وقطعات آن برروی مورد بیمه بنحویکه موجب بروز خسارت گردد وحداکثر تا سقف بیمه نامه قابل جبران می باشد خسارتهای وارده ناشس از امواج صوتی با شکست دیوار صوتی توسط هواپیماهای جنگی یا هواپیماهایی که مافوق صوت پرواز می کنند از شمول تعهدات این پوشش خارج بوده وجزء استثنائات بیمه نامه می باشد..

۸- انفجار ظروف تحت فشار صنعتي:براي كمپرسورها وديگ هاي بخار كاربرد دارد

۹- اعتصاب شورش وبلوا :دامنه پوشش این خطر عبارتست از خسارات وارده مستقیم به اموال تحت پوشش بیمه نامه که ناشی از شورش ،آشوب وبلوا بوده ومعمولا می توان گفت  که زمانی لفظ شورش وآشوب را اطلاق نمود که تعداد تجمع کنندگان بیش از سه نفر بوده وبا داشتن هدف مشخص جهت نیل به هدف با استفاده از زور وقوه قهریه علیه کسانی که باهدف مخالف هستند به مبارزه برخواسته واقدام به تخریب اماکن وغیره نمایند

اطلاعات بیمه نامه آتش سوزی مسکونی
اطلاعات بیمه نامه آتش سوزی مسکونی

خسارتهای وارده ناشی از توقیف اموال تحت پوشش وضبط آن توسط دولت وسایر ارگانهای دولتی وانتظامی وخسارت وزیان ناشی از تعطیلی کار تحت پوشش این بیمه نیست .

۱۰- شكست شيشه:خسارت وارده به شیشه های اموال بیمه شده که ناشی از شکسته شدن باشد جبران می گردد.خسارت هایی نظیر لب پریدگی شیشه ،خط وخراش روی شیشه وترکهای جزئی تحت پوشش نمی باشد.همچنین خسارتهای وارده به اشیاءهمجوار در اثر شکسته شدن شیشه ویترین ودرب جزءاستثنائات این بیمه می باشد.

ج) استثنائات بيمه نامه آتش سوزی:

۱- خسارت وارد به مسكوكات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قيمتي به هر شكل، جواهرات و مرواريد، سنگهاي قيمتي سوارنشده و هر گونه اسناد و نسخ خطي و همچنين هزينه بازسازي نقشه، جمع‌آوري مجدد اطلاعات و يا تنظيم دفاتر بازرگاني.

۲- خسارت ناشي از هر يك از حوادث و وقايع ذيل:

۱-۲- جنگ، جنگ داخلي، آشوب و بلوا، اعتصاب، قيام، انقلاب، كودتا، اغتشاشات داخلي و يا اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي.

۲-۲- انفجار مواد منفجره مانند ديناميت، تي ان تي و باروت.

۳-۲- فعل و انفعالات هسته‌اي.

۴-  زيان حاصل از وقفه در كار و توليد

خدمات و مراکز دندانپزشکی SoS

بیمه نامه مسافرتی SoS

خدمات پزشکی در منزل

شعب SoS کمک رسان ایران

مدارک مورد نیاز بیمه SoS

این اطلاعات از سایت بیمه مرکزی ارائه شده است آدرس سایت بیمه مرکزی قسمت مربوط به بیمه نامه آتش سوزی