مراکز درمانی SoS اصفهان

مراکز درمانی SoS اصفهان

مراکز درمانی SoS اصفهان

مراکز طرف قرارداد شرکت کمک رسان ایران SoS در استان اصفهان

ارائه خدمات بیمه تکمیلی خانواده کمک رسان SoS
ارائه خدمات بیمه تکمیلی خانواده کمک رسان SoS در نمایندگی 1024 تهران جردن

مراکز درمانی SoS استان اصفهان

نوع مرکزعنوان مرکزآدرستلفن
آزمایشگاهآزمایشگاه مفید-اصفهاناصفهان -خيابان سجاد -خيابان ارباب - بين فرعي 4 و 6313663630
آزمایشگاهآزمایشگاه هشت بهشت (اصفهان)اصفهان - بزرگمهر - خيابان هشت بهشت غربي - بين چهار راه گلزار و ملک - جنب کوچه ابراهيم زاده3132665515
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر قاضی عسگر-اصفهاناصفهان - ملک شهر - خيابان مطهري - کوچه گلها3134408090
آزمایشگاهآزمایشگاه وحید-اصفهاناصفهان - خيابان وحيد - چهارراه خاقاني - نبش باغ درياچه - ساختمان پزشکي وحيد3137777198
آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر فشارکی(اصفهان)اصفهان - ميدان احمد آباد- ابتداي خيابان احمد آباد - اولين کوچه سمت راست3132264050
آزمایشگاهآزمايشگاه امام رضا-اصفهاناصفهان - خيابان بزرگمهر- جنب مسجد الکريم - کوچه سيزده03132640064 - 03132652800
آزمایشگاهآزمایشگاه شفااصفهان،خيابان سجاد،ابتداي خيابان قائم مقام فراهاني(سپهسالار)3136605114
آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر برادران (اصفهان)اصفهان -چهارراه فلسطين - ابتداي خيابان فردوسي - ساختمان حکيم - جنب بانک رفاه3132240433
آزمایشگاهآزمایشگاه کسری-اصفهاناصفهان - خيابان شمس آبادي - روبروي بيمارستان عيسي بن مريم3132240965
آزمایشگاهآزمايشگاه تشخیص طبی صدرا-اصفهاناصفهان - خيابان جي - روبروي رستوران گلستان031-32264823
آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر مقدادی-اصفهاناصفهان- خيابان سجاد-چهارراه سپهسالار - ابتداي خيابان قائم مقام فراهاني - مجتمع شهرآرا3136635244
آزمایشگاهآزمایشگاه آکسون -اصفهاناصفهان - خيابان وحيد مياني - نرسيده به چهارراه رودکي - کوچه 14 و 16 - روبروي ساختمان عمارت03137864729-30
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی بهارستان-اصفهاناصفهان-بهارستان-خيابان الفت غربي-ما بين فلکه وليعصر و چهارراه ايثار-مجتمع تجاري و اداري ميلاني-طبقه اول -واحد 33136831976
آزمایشگاهآزمایشگاه اردیبهشت-اصفهاناصفهان - سه راه سيمين -ابتداي خيابان سهروردي - بعد از کوچه باهنر3137761720
آزمایشگاهطبی بصیراصفهان-خيابان فردوسي-ابتداي خيابان سيد عليخان031-32228278
آزمایشگاهآزمایشگاه جهاد دانشگاهی -اصفهاناصفهان - ميدان آزادي - ابتداي بلوار دانشگاه - کوچه شماره 7(شهيد سليميان)- ساختمان شماره 2 جهاد دانشگاه واحد اصفهان36936-داخلي115
آزمایشگاهآزمایشگاه ملل- اصفهاناصفهان - بزرگراه شهيد آقابابايي - شهرک سلامت - پارت دو3135548058
آزمایشگاهآزمایشگاه میلاداصفهان،خيابان آمادگاه،بن بست ميلاد،ساختمان ميلاد،آزمايشگاه ميلاد031-32222430
آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر امامی (اصفهان)اصفهان - خيابان بزرگمهر -چهارراه هشت بهشت -ابتداي خيابان هشت بهشت غربي -مجتمع پزشکي فدک - طبقه اول3132666356
آزمایشگاهآزمايشگاه تشخيص پزشکي سادات-اصفهاناصفهان،ميدان قدس،ابتداي خيابان لاله،روبروي ترمينال باقوشخانه،نبش خيابان طبيب اصفهاني34477666
آزمایشگاهآزمایشگاه و پاتوبیولوژی سماء(اصفهان)اصفهان - خيابان شريعتي شرقي - طبقه دوم بانک آينده031-36260098
آزمایشگاهآزمایشگاه آنالیز (اصفهان)اصفهان -خيابان عسکريه -روبروي بيمارستان عسکريه3132262374
آزمایشگاهآزمایشگاه پورسینا اصفهاناصفهان،خانه اصفهان،ميدان گلها،مجتمع 5 طبقه031-34405236
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی شبانه روزی دکتر بزرگی -اصفهاناصفهان - چهارباغ بالا- روبروي اورژانس بيمارستان شريعتي3136268841
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر کیان ارثی-اصفهاناصفهان-بلواردانشگاه-بعد از شهرداري منطقه 5-نرسيده به سه راه حکيم نظامي-نبش کوچه شهيد مصطفي روحاني-کوچه شماره 193136254547
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی کیمیا-اصفهاناصفهان - ملک شهر -ميدان عليخاني - نبش خيابان گلخانه -مجتمع موعود3134382003
آزمایشگاهآزمایشگاه پاسارگاد پارساصفهان ،خيابان توحيد مياني،روبروي اداره ثبت،حدفاصل کوچه12و14،ساختمان آريا،طبقه دوم031-31312378
آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر احترام (کاشان )کاشان -خيابان شهيد بهشتي کوچه داروخانه دکتر طبسي3155458600
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی دکتر صمصام شریعت-اصفهاناصفهان - خيابان جي -فلکه خوراسگان- ابتداي خيابان اباذر - کوچه سعدي03135225194 03135228677
آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر شریفیاصفهان - ميدان آزادي - ابتداي چهار باغ بالا - بن بست دادستان - ساختمان امير031-36617196
آزمایشگاهآزمایشگاه نوبل - اصفهاناصفهان - سه راه حکيم نظامي031-36246204
آزمایشگاهآزمایشگاه امداد-اصفهاناصفهان-ميدان جمهوري (دروازه تهران)-جنب بانک مسکن-کوچه پليس 10+-روبروي پارک-مجتمع نگين -طبقه همکف شاندر من031-33379593
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی سروش-اصفهاناصفهان-ميدان قدس(طوقچي)-خيابان سروش-جنب خيابان مصلي-آزمايشگاه سروش3134455695
آزمایشگاهآزمایشگاه اریتروناصفهان،خيابان شيخ صدوق شمالي،خيابان شيخ مفيد غربي031-36631906
آزمایشگاهآزمایشگاه مهدیه-اصفهاناصفهان - خيابان احمدآباد031-32255756
آزمایشگاهآزمایشگاه سیدالشهداء(ع)-شهرضااصفهان - شهرضا - خيابان انقلاب اسلامي - فرعي 44 - ساختمان پزشگان قمر بني هاشم031-53549060
آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر وکیلی(کاشان)کاشان-خيابان شهيد رجايي-نبش کوي چهل جريب3155462131
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی دکتر نیکخواه (کاشان)اصفهان - کاشان-خيابان بهشتي-ساختمان پزشکان امير کبير3155441710
آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر رحمتی (کاشان)کاشان-خيابان شهيد بهشتي -طبقه زرين داروخانه دکتر طبسي3155465217
آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر سلطان (کاشان)اصفهان - کاشان -خيابان بهشتي--ساختمان پزشکان نيکان03155442677 03155582186
آزمایشگاهآزمایشگاه طبی پاستور (کاشان)کاشان - ميدان کمال الملک031-55441162 - 09133033559
آزمایشگاهآزمایشگاه سینا-آران و بیدگلاصفهان-آران و بيدگل-خيابان شهداء-درمانگاه فرهنگيان-طبقه زيرزمين.54725500
آزمایشگاهآزمایشگاه پاستور-اصفهاناصفهان،زرين شهر،بلوار باهنر،ابتداي خيابان دستغيب52233820
آزمایشگاهآزمایشگاه ابوریحان (زرین شهر)اصفهان - زرين شهر - بلوار باهنر - کوچه گلستان031-52237445
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی مرکزی-زرین شهراصفهان - شهرستان زرين شهر - خيابان دکتر شريعتي -روبروي بلوار امام رضا ( ع )03152233306 03152232634
آزمایشگاهآزمایشگاه وحید-زرین شهراصفهان - زرين شهر - چهارراه هلال احمر - ابتداي بلوار باهنر - جنب بانک تجارت3152236710
آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی شفاء-ناییناصفهان - نايين - بلوار مطهري - ساختمان نکويي031-46261294
آزمایشگاهآزمایشگاه خاتم الانبیاء-نجف آباداصفهان - نجف آباد-خيابان امام - پائين تر از چهارراه شهرداري - مجتمع پزشکي پرشيا - طبقه اول3142649065
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص طبی فارابی-خمینی شهراصفهان - خميني شهر - ميدان امام - خيابان وليعصر - روبروي پارکينگ دوشنبه بازار3133629972
آزمایشگاهآزمایشگاه پاتوبیولوژی بوعلی سینا (خمینی شهر)اصفهان - خميني شهر - خيابان بوعلي - روبه روي دبيرستان بتول عسگري - آزمايشگاه بوعلي سينا031-33628844
آزمایشگاهآزمایشگاه الزهرا-خمینی شهراصفهان،خميني شهر،شريعتي جنوبي،کوچه 34(شهيد عمومي )،مجتمع پزشکي سينا031-33674000
آزمایشگاهآزمایشگاه دکتر حاجی اشرفی-سمیرماصفهان - سميرم -ميدان شهدا-ميدان معلم -روبروي شهرداري3153666619
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی پویش-فریدونشهراصفهان - فريدونشهر- خيابان شريعتي031-57593199
آزمایشگاهآزمایشگاه امام علی (ع) (فلاورجان)اصفهان- فلاورجان-بلوار طالقاني- پشت بانک صادرات3137424046
آزمایشگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکی سینا-مبارکهاصفهان-شهرستان مبارکه-خيابان بسيج شمالي-روبروي بلوار شهداي يزدان3152402082
بیمارستان خصوصیبیمارستان میلاد (بستری ) - اصفهاناصفهان-سه راه سيمين - خيابان جانبازان- خيابان شهيد بخشي3137774001
بیمارستان خصوصیبیمارستان سینا-اصفهاناصفهان - خيابان شمس آبادي3133125
بیمارستان خصوصیبیمارستان تخصصی خانواده (بستری) -(اصفهان)اصفهان-خيابان صفه3136201394
بیمارستان خصوصیبیمارستان مهرگان (بستری)-اصفهاناصفهان -خيابان شيخ بهايي - جنب بانک رفاه03132330044-5
بیمارستان خصوصیبیمارستان سعدی (بستری )-(اصفهان)اصفهان - چهار راه حکيم نظامي - بوستان سعدي03136273031-4
بیمارستان خصوصیبیمارستان آیت اله یثربی (کاشان)کاشان-بلوار قطب راوندي-بلوار پرستار-جنب بيمارستان شهيد بهشتي031-55621531
بیمارستان خصوصیبیمارستان میلاد (کاشان) فقط بستریکاشان خيابان بهشتي كوچه شهيدديمي031-55461717
بیمارستان خصوصیبیمارستان مطهری فولاد شهر(بستری) -اصفهاناصفهان - فولادشهر - اتوبان ذوب آهن - ورودي فولاد شهر3152653131
بیمارستان دولتیبیمارستان الزهرا(س) - اصفهاناصفهان-سه راه حکيم نظامي - بلوار صفه031-36281600
بیمارستان دولتیبیمارستان الزهرا(س) - اصفهاناصفهان-سه راه حکيم نظامي - بلوار صفه031-36281600
بیمارستان دولتیبیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع ) (بستری)-اصفهان‌اصفهان - تقاطع خيابان استانداري وهشت بهشت3132222127
بیمارستان دولتیبیمارستان سیدالشهداء ( آران و بیدگل)کاشان-آران و بيدگل-ميدان طالقاني - خيابان ولي عصر031-54724041
بیمارستان دولتیبیمارستان روانپزشکی کارگرنژاد -کاشانکاشان - قطب راوندي031-55540026
بیمارستان دولتیبیمارستان متینی ( کاشان)کاشان-خيابان اميرکبير031-55342020
بیمارستان دولتیبیمارستان شهید بهشتی ( کاشان)کاشان-قطب راوندي3155540026
بیمارستان دولتینقوی اصفهان کاشانکاشان-خيابان شهيد ر جايي031-55451515
بیمارستان دولتیشهید رجایی اصفهان آران و بیدگلکاشان-آران و بيدگل-خيابان معلم - جنب بانك صادرات031-54724141
بیمارستان دولتیبیمارستان9 دی منظریه- خمینی شهراصفهان - خميني شهر: منظريه،ميدان نماز،خيابان سروش،خيابان شيوا شرقي3133033980
بیمارستان غیر دولتی عمومیبیمارستان ایت الله صدوقی (بستری وسرپایی)-(اصفهان)اصفهان - خيابان بزركمهر03132912000-3
تصویربرداریتصویربرداری مهدیه-اصفهاناصفهان - خيابان احمدآباد03132255756 03132290994
تصویربرداریرادیولوژی و سونوگرافی کوه نور-اصفهاناصفهان،چهار باغ بالا،روبروي شرکت زمزم،کوچه کاويان ،مجتمع کوه نور36205766
تصویربرداریمرکز پزشکی هسته ای اصفهان (اصفهان)اصفهان ، خيابان مير ، خيابان مصلي ، بعد از چهار راه شيخ مفيد ، خيابان واله ، مجتمع تجاري اداري کوٍثر ، طبقه همکف3136644460
تصویربرداریمرکز تصویر برداری دکتر میرقادری ( اصفهان)اصفهان - خيابان بزرگمهر - روبروي بيمارستان شهيد صدوقي -ساختمان مير داماد3132644424
تصویربرداریمرکز تصویربرداری شفااصفهان،چهارراه شيخ صدوق،ابتداي خيابان شيخ صدوق شمالي،بن بست ندا3136226001
تصویربرداریمرکز تصویربرداری سپاهان (اصفهان)اصفهان-خيابان حکيم نظامي-چهارراه شريعتي-ابتداي خيابان محتشم کاشاني316273030
تصویربرداریمرکز رادیولوژی و سونوگرافی فرجاد-اصفهاناصفهان - بهارستان -ميدان وليعصر -ابتداي الفت غربي - ساختمان آسمان - طبقه سوم3136824155
تصویربرداریرادیولوژی تخصصی فک و دهان دی ( کاشان)کاشان_خيابان بهشتي_ابتداي خيابان زيارتي_ساختمان پزشکان دي _طبقه 10315580604 03155581012
تصویربرداریرادیولوژی و سونوگرافی( بهار )اصفهان،خيابان توحيد مياني،نرسيده به چهارراه پليس،روبروي تقاطع ساختمان آريا3136286022
تصویربرداریمرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر مسعود عصارزادگان-اصفهاناصفهان -خيابان عسگريه - رئکوچه حکيم شفائي - روبروي بيمارستان عسکريه - کوچه حکيم شفائي - بن بست سادات - پلاک 18 - ساختمان رازي - طبقه دوم راديولو ژي و سونوگرافي3132292992
تصویربرداریمرکز تصویربرداری دکتر جمال زاده کاشان (اصفهان)کاشان - چهارراه آيت اله کاشاني- ابتداي خيابان شهيد بهشتي- ساختمان پزشکان اميرکبير3155454610
تصویربرداریمرکز رادیولوژی و سونوگرافی الزهرا-اصفهاناصفهان - خميني شهر - خيابان شريعتي جنوبي - مجتمع پزشکي الزهرا3133638600
تصویربرداریمرکز رادیولوژی دهان ، فک و صورت دکتر نگین خسروی -شاهین شهراصفهان - شاهين شهر - خيابان فردوسي - فرعي يک شرقي3145277950
جراحی محدودمرکز جراحی محدود میلاد-اصفهاناصفهان،حد فاصل چهارراه تختي و ميدان شهدا31434487979
جراحی محدودمرکز جراحی محدود اردیبهشت (بستری )-اصفهاناصفهان - خيابان رودکي-جنب اداره گذرنامه3137861672
جراحی محدودمرکز جراحی محدود دکتر خیرخواه -کاشاناصفهان -کاشان -خيابان اميرکبير - نبش مخمل دهم3155310504
خیریهبیمارستان عسکریه-پاراکلینیکی و بستری (اصفهان)اصفهان ،خيابان سروش03132250041-9
خیریهبیمارستان زهرای مرضیه-اصفهاناصفهان -ميدان قدس-خيابان علامه مجلسي031 34456061-4
داروخانهداروخانه دکتر میرزایی(عدالت)-اصفهاناصفهان -چهارباغ بالا - مجتمع پارک3136661570
داروخانهداروخانه دکتر وفائی-اصفهاناصفهان - خيابان ارتش - جنب کلينيک ارتوپدي رسالت3136242935
داروخانهداروخانه دکتر زارعی-اصفهاناصفهان-خيابان مدرس-بعد از قرض الحسنه رزمندگان-نبش کوچه 21031-34477402
داروخانهداروخانه دکتر کمالی زاده-اصفهاناصفهان - ميدان شهداء- ابتداي خيابان کاوه3133364463
داروخانهداروخانه دکتر فصیحی ملک شهر-اصفهاناصفهان-خيابان ملک شهر - خيابان شهيد مطهري - روبروي خيابان بهار3134415896
داروخانهداروخانه دکتر پرخیده (اصفهان )اصفهان - خيابان وحيد - جنب بانک تجارت031-37864561
داروخانهداروخانه رازی (اصفهان)اصفهان،خيابان سجاد،حد فاصل چهارراه آپادانا و سپهسالار3136605203
داروخانهداروخانه دکتر آزاده مقدس (اصفهان)اصفهان-اول چهارباغ بالا-ابتداي کوچه رئيسي-بعد از بانک صادرات031-36610790 031- 36641022
داروخانهداروخانه دکتر اعتباری (اصفهان)اصفهان-خيابان هشت بهشت شرقي-خيابان لاهور-حدفاصل بيزين و مبارزان -جنب فروشگاه کوروش-ساختمان اقبال031-32667297
داروخانهداروخانه دکتر فیروزنیا-اصفهاناصفهان - خيابان باغ گلدسته - نبش آيت الله خراساني- مجتمع گلديس3132208518
داروخانهداروخانه دکتر حسن زاده-شهرضااصفهان - شهرضا - خيابان حکيم فرزانه32153545022
داروخانهداروخانه دکتر یوسفی-شهرضااصفهان-شهرضا-چهارراه مدرسه031-53228900
داروخانهداروخانه امام رضا(کاشان)کاشان،-خيابان امام خميني3155228086
داروخانهداروخانه دکتر گلسرخی(کاشان)کاشان- اران و بيدگل- خيابان شهيد رجايي3154722928
داروخانهداروخانه دانش-کاشانکاشان-ميدان جهاد - ابتداي بلوار دانش3155548539
داروخانهداروخانه کوثر -کاشانکاشان-خيابان ايت الله کاشاني3155459163
داروخانهداروخانه دکتر کارگزاری-گلپایگاناصفهان - گلپايگان - خيابان امام خميني - روبروي دبيرستان امام خميني031-57435200
داروخانهداروخانه دکتر گل افشان ( زرین شهر)اصفهان - زرين شهر - بلوار باهنر3152232260
داروخانهداروخانه دکتر کدیور-ناییناصفهان-شهرستان نايين-خيابان شهيد رجائي-جنب فرمانداري3146253306
داروخانهداروخانه دکتر امینی-خمینی شهراصفهان - خميني شهر - خيابان شريعتي شمالي - نرسيده به کوچه 100031-33622109
داروخانهداروخانه دکتر ملک پور-خمینی شهراصفهان-خميني شهر-شهر درچه پياز-ميدان امام-خيابان بسيج-ساختمان امام رضا3133767176
داروخانهداروخانه سینا (خمینی شهر)اصفهان - خميني شهر - خيابان بوعلي - جنب بانک مسکن33629900
داروخانهداروخانه دکتر سامی-سمیرماصفهان-سميرم-ميدان شهدا03153662327 09132227301
داروخانهداروخانه دکتر خادمی-سمیرماصفهان-سميرم-ميدان ماندگار3153670080
داروخانهداروخانه دکتر گلشیری-شاهین شهراصفهان-شاهين شهر - خيابان فردوسي - جنب فرعي سه شرقي - جنب بانک ملي3145246711
درمانگاهدرمانگاه امام رضا-اصفهاناصفهان - سه راه سيمين - کوي وليعصر03137774383-86
درمانگاهدرمانگاه جی - اصفهاناصفهان - خيابان جي - بعد از تقاطع همدانيان - ابتدا کوي مطهري3135232244
درمانگاهدرمانگاه نور الهدی-برخواراصفهان -برخوار -دستگرد - ابتداي بلوار معلم - روبروي پمپ بنزين3145401140
درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی میلاد-شاهین شهراصفهان-شاهين شهر-خيابان عطار-فرعي 11 شرقي3145929
دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی ادیب-اصفهاناصفهان-خيابان توحيد مياني-ما بين کوچه 12 و 14-ساختمان آريا-طبقه 53136282767
دندان پزشکیکلينيک دندانپزشکي بهارا (اصفهان)اصفهان - کاوه - سه راه ملک شهر - ابتداي بهارستان3134403119
دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی مارال-اصفهاناصفهان - ميدان احمدآباد - خيابان شهيد مفتح - جنب بانک ملي031-32274673
دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی لبخند ابریشم -اصفهاناصفهان-شهر ابريشم-بلوار الغدير -مابين کوچه 16و18-جنب داروخانه دکتر کريميان3137440100
دندان پزشکیکلينيک دندانپزشکی مدائن-اصفهاناصفهان - خيابان آيت الله مدرس - ابتداي خيابان شهيد ضابط زاده - نبش فرعي 303134477001-2
دندان پزشکیکلینیک دندان پزشکی رز (اصفهان)اصفهان - بلوار کشاورز - چهار راه مفتح - بيمارستان رز031-37782432
دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی لبخند آرام-اصفهاناصفهان - مرداويج - انتهاي خيابان شيخ کليني - مجموعه پرواز3136697002
دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی زمرد-اصفهاناصفهان-خيابان شمس آبادي - جنب بانک سينا - ساختمان دي -3134341442
دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی ستاره-اصفهاناصفهان-خانه اصفهان-ميدان نگهباني031-33344982-5
دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی تبسم-اصفهاناصفهان-خيابان احمدآباد-روبروي خيابان گلزار-خيابان خواجه نظام الملک-مجتمع نظم الملک3132504936
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر منیره زاغیان-اصفهاناصفهان-خيابان شيخ مفيد غربي-روبروي سوغات يزد-جنب کلينيک کورش-پلاک573136634058
دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی طاها-اصفهاناصفهان - خيابان شريف واقفي - چهارراه ابوالحسن - روبروي شيريني نگار - نبش کوچه 26031-32670047
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر فاطمه صادق زاده-اصفهاناصفهان-خيابان شيخ صدوق شمالي-بين شيخ مفيد و نيکبخت جنب بانک تجارت بن بست تاتار مجتمع ارغوان طبقه سوم واحد 153136644149
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر فاطمه حیدری-اصفهاناصفهان - خيابان رباط دوم - مقابل تقاطع دوم031-34404756
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر محمد شیری -اصفهاناصفهان -خيابان وحيد-چهارراه خاقاني-ساختمان پاستور-طبقه اول3131311800
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر ماجده شاهزیدی-اصفهاناصفهان - خيابان بزرگمهر-نرسيده به چهارراه هشت بهشت -ساختمان آميتيس-طبقه سوم -واحد 3093132687428
دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی شایلین-اصفهاناصفهان - ملک شهر - خيابان مفتح - نبش کوچه 153134217519
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر فاطمه مشایخی اصل-اصفهاناصفهان - خيابان توحيد مياني -کوچه 12 ( بن بست توحيد ) - پلاک 21 - واحد 43136291381
دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی مبین-اصفهاناصفهان-اتوبان شهيد چمران-خيابان آل محمد -کوچه سپهر253134545487
دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی صدفاصفهان - خيابان شمس آبادي - روبروي بسيج - مجتمع نور - طبقه اول - واحد 1083132362027
دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی خواجو-اصفهاناصفهان - خيابان چهارباغ خواجو - روبروي صدا سيما031-32124901
دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه امام رضا-اصفهاناصفهان-سه راه سيمين-کوي وليعصر03137783833 03137772795
دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی دکتر رزمجو-اصفهاناصفهان-خيابان رودکي -بعد از اداره اماکن -ساختمان مهر3137788377
دندان پزشکیدندانپزشکی دکتر محمد رامین نیا -شهرضااصفهان - شهرضا-خيابان شهيد بهشتي -خيابان شهيد فهميده - درمانگاه سابق شهيد صياد شيرازي3153246037
دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی آرشام-بهارستاناصفهان - بهارستان - خيابان الفت - ميدان بهار3136814848
دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی آناهیتا-نجف آباداصفهان - نجف آباد - چهارراه شهرداري - روبروي ايستگاه تاکسي هاي اصفهان - مجتمع نگار - طبقه همکف031-44648100
دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی ثامن-خمینی شهراصفهان - خميني شهر -جوي آباد - خيابان کهندژ-روبروي شهرداري منطقه 33133650012
دندان پزشکیدندانپزشکی درمانگاه غدیر-خميني شهراصفهان - خميني شهر - ميدان قدس ( استاديوم ) - جنب بانک مهر اقتصاد031-33580271
دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی زاگرس-سمیرماصفهان -سميرم-ميدان شهداء -روبروي داروخانه امين3153663737
دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی سیمرغ-خورزوقاصفهان-خورزق-شهرک سيمرغ-روبروي سيتي سنتر3145474070
دندان پزشکیدرمانگاه دندانپزشکی آپادانا-مبارکهاصفهان -مبارکه-خيابان امام خميني-کوچه خجسته-پلاک 2478-طبقه اول3152400820
فیزیوتراپیکلينيک فيزيوتراپی نصر (اصفهان )اصفهان - خيابان هشت بهشت غربي - بعد از چهارراه گلزار - ساختمان 13303132671704-5
فیزیوتراپیفیزیوتراپی بهروش (اصفهان)اصفهان - فلکه ارتش - خيابان وحيد - حد فاصل محتشم و خاقاني - نبش کوچه 15 - ساختمان جزيره يک - طبقه دوم - واحد36255625
فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی ماهور-اصفهاناصفهان - خيابان رزمندگان - ميدان نگهباني - جنب خيابان اميد - ساختمان جزيره - طبقه 4 - واحد 403031-33326543
فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی کاظمیه (اصفهان)اصفهان - ميدان قدس - خيابان مصلي3134480371
فیزیوتراپیفیزیوتراپی نگین-اصفهاناصفهان-درچه پياز - فلکه امام - جنب بانک صادرات - بن بست گل محمدي3133768534
فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی محتشم (اصفهان)اصفهان - خيابان رودکي - جنب امامزاده محسن - ساختمان طاها - پلاک 34 - واحد 153137867198
فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی آبان طب-اصفهاناصفهان - خيابان احمدآباد - مقابل بيمارستان اميرالمومنين (ع)-نبش کوچه 8- مجتمع نور - طبقه اول - واحد1053132253685
فیزیوتراپیفیزیوتراپی آرمان اصفهاناصفهان - خيابان حکيم نظامي - ابتدا خيابان شريعتي غربي - بن بست 1703131310350 - 03131310351
فیزیوتراپیفیزیوتراپی شفا (شهرضا)اصفهان - شهرضا -خيابان حکيم فرزانه مجتمع پزشکي مرکزي32153503765
فیزیوتراپیفیزیوتراپی توحید-کاشانکاشان - خيابان فاضل نراقي - جنب مسجد محمديان3155443235
فیزیوتراپیفیزیوتراپی سادات(کاشان)کاشان اران و بيدگل خ زينبيه بعد از حجاب دوم3154730666
فیزیوتراپیفیزیوتراپی شاهرخ-کاشانکاشان بلوار چمران نبش کوچه امام حسن مجتبي3155223463
فیزیوتراپیمرکز فیزیوتراپی و لیزر درمانی امید(کاشان)کاشان-فاز2 ناجي آباد-بلواربوستان-ابتداي خيابان بهارستان.3155434005
فیزیوتراپیفیزیوتراپی نوین-کاشانکاشان - خيابان شهيد بهشتي - کوچه شهيد وزيري - جنب مدرسه نجفي3155446120
فیزیوتراپیمرکز توانبخشی شهدای امدادگر هلال احمر- گلپایگاناصفهان - گلپايگان3157423193
فیزیوتراپیفیزیوتراپی بهبود-خمینی شهراصفهان-خميني شهر-خيابان بوعلي-نبش کوچه شهيدان ميردامادي031-33626019
فیزیوتراپیکلینیک فیزیوتراپی آرمان -سمیرماصفهان - سميرم - بلوار ابن سينا - جنب شبکه بهداشت و درمان3153662051
فیزیوتراپیکلینیک فیزیو تراپی بهبود-مبارکهاصفهان -مبارکه -خيابان بسيج شمالي -روبروي داروخانه-ابتداي کوچه شهيد يزد زاده3152414490
کلینیککلینیک بازتوانی قلب و عروق ایران زمین (اصفهان)اصفهان - خيابان سجاد - چهارراه سپهسالار - خيابان قائم مقام فراهاني - خيابان طبيب اصفهاني - کوچه باغ ارم3136303772
کلینیککیلینیک چشم پزشکی صدرا (بستری)-(اصفهان)اصفهان-ميدان آزادي-ابتداي بلوار دانشگاه -روبروي درب اصلي دانشگاه-نبش کوي موذن صفايي03136277539 03136264410
کلینیککلینیک چشم پزشکی آبان (بستری -اصفهان )اصفهان ،خيابان سجاد - خيابان قائم مقام فراهاني3136305035
کلینیککلینیک شبانه روزی پارس(شاهین شهر)اصفهان - شاهين شهر- خيابان فردوسي- فرعي يک شرقي3145278003
مطبمطب دکترخسرو طائی-سمیرماصفهان - سميرم -ميدان شهداء - روبروي دکتر سامي - پاساژ ايران- طبقه دوم3153662141
اصفهان

Views: 8835

3 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *